Region Uppsala begär ekonomisk kompensation

2020-04-28 Pressmeddelande

I en skrivelse till finansminister Magdalena Andersson (S) begär nu Region Uppsala kompensation för de ekonomiska konsekvenserna av arbetet med att bekämpa det nya coronaviruset. Skrivelsen är undertecknad av regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M), och klubbades idag tisdag av regionstyrelsen.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Covid-19, sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset, sätter just nu hälso- och sjukvården under hård press. Region Uppsala ställer in en stor del av den elektiva (planerade icke-akuta) sjukvården. Nya intensivvårdsplatser skapas och personal inom vården får nya arbetsuppgifter. Samtidigt innebär Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning att sjukskrivningar bland medarbetarna har ökat, att resandet med kollektivtrafik har minskat och att besöken i såväl öppenvård som slutenvård och tandvård har minskat. Även Region Uppsalas kulturverksamheter tappar intäkter. 

- Läget är ansträngt. Det behövs en garanti att staten ersätter Region Uppsala för skäliga merkostnader till följd av covid-19 inom hela hälso- och sjukvården, tandvården, kulturen och kollektivtrafiken. Vi behöver också få en signal redan i närtid av regeringen om att våra extrakostnader och intäktstapp kommer att bli täckta. Vi anser också att så mycket som möjligt av statens avsatta medel behöver betalas ut i år, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

Av skrivelsen till regeringen framgår att Region Uppsala är den region som säljer mest vård i landet. Region Uppsala säljer vård för knappt 2,5 miljarder kronor per år, vilket kan jämföras med exempelvis Region Stockholm cirka 1,8 miljarder, VGR cirka 1,8 miljarder och Skåne cirka 1,4 miljarder. I Uppsala län bor det cirka 385 000 invånare. Det innebär att en stor del av den vård som produceras i Region Uppsala görs för invånare utanför länets gränser.

För Region Uppsala är den pågående pandemin extra känslig utifrån perspektivet förlorade intäkter för såld vård. Bedömningen är i dagsläget att Region Uppsala kommer förlora intäkter motsvarande 400 - 600 miljoner kronor under 2020. Även inom kollektivtrafiken slår pandemin hårt. För Region Uppsalas del är bedömningen på helårsbasis ett intäktsbortfall på 374 miljoner kronor. Inom tandvården genomförs just nu bara akuta besök. På helårsbasis är beräkningen en intäktsförlust på 16 miljoner kronor.

Utöver detta kommer, även detta enligt skrivelsen till regeringen, förlorade skatteintäkter. Dessa är i dagsläget svåra att beräkna, men ett scenario är att minskningen blir minst 104 miljoner kronor för 2020.

Region Uppsala begär alltså ekonomisk kompensation för merkostnader och uteblivna intäkter inom sjukvården, tandvården, kulturen och kollektivtrafiken, samt ökade statsbidrag för att kunna hantera den ökande vårdskulden.

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat.

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild

Dokument