Region Uppsala erbjuder stöd till Stockholm

2020-04-06 Pressmeddelande

Region Uppsala erbjuder nu Region Stockholm hjälp i arbetet med vården av patienter med covid-19. ­- Även Region Uppsala har en mycket hög belastning, men vi måste vara solidariska och vi vill göra vad vi kan för att hjälpa Region Stockholm i deras svåra situation, säger Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Mikael Köhler, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör

Efter att ha tackat nej till en förfrågan under den gångna helgen om att omedelbart ställa vårdpersonal till förfogande har Region Uppsala nu sett över på vilket sätt regionen skulle kunna erbjuda stöd fortsättningsvis.

Region Uppsala har kontaktat den regionala särskilda sjukvårdsledningen för Region Stockholm och bett dem precisera vilken resurs som efterfrågas, personella eller materiella, var stödet ska ges och i vilken omfattning.

Region Uppsala erbjuder sig också att hjälpa Region Stockholm med helikoptertransporter av patienter som ska flyttas till andra regioner i Sverige. Region Uppsala kommer även att bistå med intensivvårdspersonal som följer med under transporten.

Slutligen erbjuder Region Uppsala att man kan dirigera regionens ambulanser till att hämta personer även utanför Uppsala län, som befinner sig i grannkommunerna och som har så stora vårdbehov att de akut behöver föras till sjukvård.

- Vi har en stigande trend med allt fler som behöver sjukhus- och intensivvård i Region Uppsala, men vi är ännu inte i samma svåra läge som Region Stockholm. Det är självklart att vi hjälper till med det vi kan, säger Mikael Köhler.

Bilder

Mikael Köhler, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör

Ladda ner bild