Smittskyddsläkaren varnar för trängsel på uteserveringar

2020-04-22 Pressmeddelande

Region Uppsala har fått uppgifter om att restauranger i Uppsala inte efterlever rekommendationerna om att se till att gästerna håller säkert avstånd från varandra.

- Vi har fått rapporter om att det rådde stor trängsel på vissa uteserveringar under tisdagen. Detta är helt oacceptabelt och innebär en ökad risk för smittspridning i Uppsala, säger smittskyddsläkare Johan Nöjd.

Smittskyddsläkaren har varit i kontakt med Uppsala kommun, som sedan i förra veckan besöker restaurangerna för att kontrollera att de följer ”Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer mm”. Under onsdagen kommer ett stort antal besök att genomföras.

- Vi uppmanar såväl restauranger som restauranggäster att följa dessa föreskrifter både för sina gästers skull och för alla övriga invånares skull. Vi har fortsatt ett ansträngt läge i sjukvården med ett kontinuerligt inflöde av sjuka patienter och flera vårdavdelningar fulla med patienter med covid -19. Vi är oroliga att smittspridningen kan sätta ny fart på grund av det här beteendet, säger Johan Nöjd.

Smittskyddsläkaren har rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna.

Kontakt

Johan Nöjd, smittskyddsläkare Region Uppsala, tel 018-611 92 30