Stöd till kulturen ska hjälpa under krisen

2020-04-21 Pressmeddelande

För att stötta kulturen i länet kommer Region Uppsalas kulturnämnd att påskynda utbetalningen av de 650 000 kronor som nämnden ska dela ut under året till olika kulturinstitutioner. Bidragen ska underlätta omställningen till digitala visningar liksom andra förändringar i samband med covid-19.

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Region Uppsala delar i år ut regionala utvecklingsmedel till olika verksamheter som även har statsbidrag från Kulturrådet.

Några av dessa är Musik i Uppland med Uppsala kammarorkester och flera ensembler samt Upplandsmuseet och Uppsala stadsteater. Alla tre institutioner har nu tvingats stänga ner sin publika verksamhet på grund av de restriktioner som införts för att minska smittspridningen i samhället.

Nämnden agerar nu för att skyndsamt betala ut bidragsmedel till stöd för de behov som uppkommit vid kulturinstitutionerna när de försöker anpassa sig till de nya krav som ställs.

– Många i kulturlivet drabbas nu, såväl enskilda kulturskapare som offentliga institutioner. Vi måste hjälpa till så mycket vi kan för att de ska kunna ställa om snabbt och inte förlora för mycket i intäkter, säger kulturnämndens ordförande Cecilia Linder (M).

Även tidsplaner för projektbidrag och olika arrangörsstöd kommer att justeras. Många planerade evenemang kan behöva flyttas fram till 2021 utan att bidrag som är beviljade påverkas.

Konstinköp för att stödja bild- och formkonstnärerna ska också ske nu på våren i stället för i höst.

Region Uppsala väntar också på besked om något från regeringens krispaket för kulturen på totalt 500 miljoner kronor kommer förmedlas till Uppsala läns kulturliv.

– Vi kommer också arbeta på med de nätverk och kontakter vi har i kommuner, regioner, stat liksom i SKR, för att åstadkomma så bra stödåtgärder för kulturlivet som möjligt. Det är också viktigt att det finns möjlighet till återhämtning på längre sikt även efter krisen. Vi behöver styra våra gemensamma resurser klokt, säger Cecilia Linder.

Kontakt

Cecilia Linder (M), ordförande i kulturnämnden, 070-261 48 44

Bilder

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Ladda ner bild