Svårt för Region Uppsala att hjälpa Region Stockholm

2020-04-04 Pressmeddelande

Under fredagen inkom Region Stockholm med en hemställan om hjälp från Region Uppsala, i arbetet med vården av patienter med covid-19 smitta. Region Uppsala har egna stigande tal av smittade patienter, och kommer dessvärre åtminstone i det kortare perspektivet inte kunna avlasta Region Stockholm.

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

- Fredag morgon vårdades 48 patienter med konstaterad covid-19 smitta på sjukhus i Region Uppsala. Lördag morgon hade den siffran stigit till 61 patienter med konstaterad covid-19 smitta, varav drygt 10 patienter i intensivvård, kommenterar Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Uppsala.

De stigande talen av smittade patienter i Region Uppsala innebär att det kommer att bli mycket svårt att avlasta Region Stockholm, som inte minst är i behov av sjuksköterskor till intensivvården.

- Att kunna ta hjälp av varandra är absolut nödvändigt och Sveriges regioner måste vara solidariska med varandra. Nu under helgen och i början av nästa vecka ser jag tyvärr dock inga möjligheter att hjälpa Region Stockholm med medarbetare. Det är inget roligt besked att lämna, säger Mikael Köhler.

Region Uppsala arbetar med att utöka antalet vårdplatser, och ser framför sig utökade behov både inom intensivvård och vad gäller så kallade intermediära platser (vårdplatser för patienter som har legat på intensiven och fortfarande är i behov av avancerad vård).

- Ser läget annorlunda ut i nästa vecka kommer vi inte tveka att avlasta Region Stockholm. Det är vad vi egentligen skulle vilja göra, säger Mikael Köhler.

Kontakt

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala: 018 – 611 43 74

Bilder

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Ladda ner bild