Journaltjänst på 1177 Vårdguiden fungerar igen

2020-08-07 Pressmeddelande

Invånarna i Uppsala län kan nu åter ta del av sina provsvar via e-tjänsten Journalen på 1177 Vårdguiden.

Det tidigare felet är nu avhjälpt. Region Uppsala återgår nu till ordinarie rutiner. Det innebär att den som lämnat prov för covid-19 kan ta del av resultatet genom att logga in på 1177 Vårdguiden.

Den som har ett positivt provsvar, det vill säga bär på infektionen just nu, blir också alltid uppringd av läkare och smittspårningspersonal.