Region Uppsala börjar testa barn för covid-19-infektion

2020-08-24 Pressmeddelande

Nu börjar Region Uppsala att provta barn från årskurs 4 och uppåt för pågående covid-19-infektion.

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen

- Vi har testat alla vuxna med symtom i stor skala redan i juni och har nu relativt liten smittspridning i länet. Men det betyder inte att vi kan slå oss till ro. Vi behöver göra allt vi kan för att fortsätta att bekämpa covid-19, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

Hittills har Region Uppsala haft en åldersgräns på 16 år för den som själv har velat boka provtagning för pågående covid-19-infektion, PCR. Barn har i vissa fall också provtagits i särskilda fall, efter läkarbedömning. Men nu utökas provtagningen och från måndag den 24 augusti testas även barn från årskurs 4 och uppåt, 9 eller 10 till 15 år.

- Genom att provta barn i de här åldersgrupperna kan vi tidigare upptäcka och sätta stopp för vidare smittspridning i familjer eller andra miljöer. Varje upptäckt fall följs upp och smittspåras, och det ger oss viktig information för att kunna sätta in extra åtgärder där det behövs, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala.

Provtagningen för pågående covid-19 (PCR) är avgiftsfri för både barn och vuxna och utförs vid särskilda provtagningsstationer. Stationerna finns vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala, Husläkarcentrum i Enköping samt vid Östhammars och Tierps vårdcentrum. För barn under 16 år är det vårdnadshavaren som bokar tid genom att logga in med e-legitimation på 1177.se.

- Att ta prov på barn ställer höga krav på kunskap och vana hos provtagningspersonalen och därför tar vi emot barnen för sig, under särskilda tider. Om tiderna vi nu har reserverat inte räcker till kommer vi att utöka efter hand, säger Fredrik Settergren, provtagningsansvarig vid Nära vård och hälsa.

De länsinvånare som av olika skäl inte kan använda e-tjänsterna på 1177.se ombes att kontakta sin vårdcentral på vanligt sätt för vidare hjälp.

Boka tid för provtagning för covid-19 i Uppsala län

Kontakt

Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M), tel 076-785 41 72 Johan Nöjd, smittskyddsläkare Region Uppsala, tel 076-721 65 88 Fredrik Settergren, verksamhetsområdeschef Nära vård och hälsa, tel 072-206 32 26

Bilder

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen

Ladda ner bild