Region Uppsala lämnar stabsläge för covid-19

2020-08-27 Pressmeddelande

Region Uppsala lämnar nu det stabsläge med särskild sjukvårdsledning som man har befunnit sig i sedan den 19 mars.

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

- Faran med covid-19 är absolut inte över och vi kommer att fortsätta att arbeta med provtagning, spårning och smittbekämpning i vår ordinarie organisation, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Region Uppsalas arbete med frågorna kring covid-19 inleddes i december 2019, då de första rapporterna kom om smittspridning med ett nytt coronavirus i Asien. Under våren blev arbetet med att ta fram information, rutiner och säkerhetsåtgärder för covid-19 allt mer intensivt och involverade allt fler delar av regionens verksamhet. Behoven av samordning växte och därför togs beslutet att aktivera den regionala särskilda sjukvårdsledningen den 19 mars.

- Vi har haft stabsläge i 23 veckor, det är utan tvekan rekord. Fördelen med att arbeta i den särskilda sjukvårdsledningen är att det ger snabba informations- och beslutsvägar. Vi behövde det för att snabbt kunna öka vårdkapaciteten på sjukhusen, få fram skyddsutrustning och komma igång med bred provtagning och smittspårning. Nu går vi in i en annan fas, och därför har vi beslutat att lämna stabsläget den 31 augusti, säger Mikael Köhler.

Han betonar att Region Uppsala fortfarande befinner sig i en extraordinär situation.

- Pandemin påverkar hela samhället, och hälso- och sjukvården har särskild kunskap inom området och ett stort ansvar för att bidra med den så att vi tillsammans kan stoppa smittspridningen. Vi har också ett svårt läge med vård som har skjutits upp och nu behöver utföras, samtidigt som vi har personal som har slitit hårt och behöver få återhämtning.

Region Uppsala fortsätter nu arbetet med covid-19 i den ordinarie linjeorganisationen, kompletterad med arbetsgrupper för frågor som behöver hanteras gemensamt, till exempel planering för kommande vaccinationer. Samarbetet med andra aktörer, länsstyrelsen, andra regioner och nationella myndigheter fortsätter. Mikael Köhler vill särskilt lyfta fram kommunerna och de privata vårdgivarna i Uppsala län.

- Under den här tiden har vi byggt upp ett bra samarbete, som vi vill behålla och utveckla vidare. Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att hålla smittan borta från de särskilda boendena och skydda de svagaste i samhället.

Kontakt

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala, tel 018-611 43 74

Bilder

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Ladda ner bild