Smittskyddsläkarens uppmaning till studenter och gymnasieelever: "Testa er för covid-19 om ni känner er förkylda”

2020-08-17 Pressmeddelande

- Om du känner dig förkyld eller har andra symtom som tyder på covid-19, gå och testa dig! Den uppmaningen ger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Uppsala län, till alla studenter och gymnasieelever som inom kort ska börja få mer av sin undervisning på plats i stället för på distans.

Nu börjar höstterminen för länets gymnasieelever, och ett par veckor senare börjar terminen för studenterna vid universiteten. Det här innebär enligt smittskyddsläkaren att risken för smittspridning ökar.

- Vi samarbetar med kommunerna och universiteten och de gör ett stort arbete för att förebygga trängsel och smittspridning. Men det är ändå ofrånkomligt att det finns en ökad risk när många som inte har träffats på länge möts på nytt. Därför gäller det nu att både elever och personal är på tårna när undervisningen sätter igång.

Smittskyddsläkaren uppmanar alla att vara uppmärksamma på symtom som kan tyda på covid-19. Om det finns misstanke bör man gå och testa sig.

- Och så ska man förstås göra samma saker som tidigare – hålla sig hemma när man känner sig sjuk, nysa i armvecket, tvätta händerna ofta och noggrant och hålla två meters avstånd så ofta man kan. Allt det här gäller fortfarande, säger Johan Nöjd.

Sedan Region Uppsala införde fri provtagning för pågående covid-19-infektion (PCR) i juni har antalet bekräftade fall minskat. Endast ett fåtal personer vårdas idag på sjukhus. Men det innebär inte att man kan slå sig till ro enligt Johan Nöjd.

- Vi vill behålla det goda läget vi har nu och helst trycka tillbaka smittan ännu mer. De unga klarar oftast infektionen bra om de själva blir smittade, men de riskerar att föra den vidare till sin familj, till äldre och till andra riskgrupper, som kan bli svårt sjuka eller avlida om de får en covid-19-infektion. Och ingen vill ju vara orsaken till att det händer.

Uppsala kommun har inlett en kampanj för att alla elever som kan ska cykla till skolan i stället för att ta bussen. Detta är något som även Region Uppsala ställer sig bakom.

- Det gäller inte bara elever och studenter, utan alla. Kan man cykla i stället för att ta buss bör man göra det och lämna plats i kollektivtrafiken till dem som inte har något alternativ.

Boka tid för provtagning för covid-19 i Uppsala län

Kontakt

Johan Nöjd, smittskyddsläkare Region Uppsala, tel 076-721 65 88