Vården och sjuka samarbetar om smittspårning

2020-08-10 Pressmeddelande

Nu blir Region Uppsala ännu mer aktivt med att spåra covid-19-smitta. Om du har sjukdomen kan du få hjälp att smittspåra. Men du måste fortfarande göra en del av jobbet.

Fredrik Settergren, verksamhetsområdeschef Nära vård och hälsa.

Fredrik Settergren, verksamhetsområdeschef Nära vård och hälsa.

Region Uppsala har under pandemin i hög grad överlåtit till upplänningarna med positivt provsvar för covid-19 att smittspåra själva. De har fått i uppdrag att ta kontakt med dem som de kan ha smittat. Nu har regionen skjutit till extra resurser för att hjälpa till med smittspårningen. Fem smittspårare har börjat arbeta på provtagningsenheten för Nära vård och hälsa.

- Vi har anställt två läkare, två sjuksköterskor och en undersköterska, berättar Fredrik Settergren som är verksamhetsområdeschef för Nära vård och hälsa. I dagsläget bedömer vi att det är tillräckligt, men vi har en beredskap att anställa fler om det skulle behövas.

Om du får ett positivt testsvar kommer du få ett telefonsamtal från en läkare som berättar mer om vad resultatet innebär.

- Sedan kommer den personen att prata med dig om smittspårning, berättar Fredrik och förklarar att du kommer få i uppdrag att lista dina kontakter. Du kommer också att få ett erbjudande om aktiv hjälp av våra smittspårare som kan bistå dig och hjälpa till med smittspårningen.

Hjälpa dig
Enligt Smittskyddslagen har alla med en smittsam sjukdom informations- och skyddsplikt och måste medverka till att spåra smitta. Det gällde tidigare och det gäller fortfarande. Men nu har Region Uppsala beslutat att bygga upp kapacitet för att hjälpa dig med det.

- Ja, men det är fortfarande ett samarbete. Man gör en hel del av arbetet själv, men nu erbjuds man stöd och hjälp och vi följer upp att det blir gjort, förklarar Fredrik Settergren. Det här är ju för att vi verkligen ska få ytterligare grepp om smittan och minimera risken för att den blossar upp igen. Vi vill kunna släcka de små härdar som uppstår.

Det är Smittskyddsenheten i Region Uppsala som har huvudansvaret för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar i Uppsala län. De följer också hela tiden det epidemiologiska läget.

Fredrik tror att det är svårt att få total kontroll över smittan. I alla fall till dess att det finns ett vaccin.

- Det kommer säkert blossa upp små lokala utbrott här och var. Men genom att snabbt ringa in de personer som kan ha blivit smittade kan vi få vi kontroll.

Fredrik Settergren, som är ansvarig för det nya teamet, understryker att det rör sig om ett samarbete.

- Det är viktigt att komma ihåg att det är ett samarbete mellan oss i vården, den som är smittad och de som kan ha utsatts för smitta. Alla måste hjälpas åt att ta det här på allvar och göra sin del av jobbet. Det är bara på det sättet vi kommer få kontroll på det här, säger han.

Och samtidigt som telefonerna på provtagningsenheten går varma, är det fortsatt viktigt att hålla i för att minska smittan. Stanna hemma om du har minsta symtom. Tvätta händerna och hosta och nys i armvecket.

Bilder

Fredrik Settergren, verksamhetsområdeschef Nära vård och hälsa.

Fredrik Settergren, verksamhetsområdeschef Nära vård och hälsa.

Ladda ner bild