Region Uppsala skärper rekommendation om skyddsutrustning i vård och omsorg

2020-12-02 Pressmeddelande

Region Uppsala skärper rekommendationerna om användning av visir eller munskydd inom vård och omsorg i Uppsala län. Personal inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg och tandvård rekommenderas nu att använda visir eller munskydd när de inte kan hålla ett fysiskt avstånd på minst 2 meter till annan personal, patienter eller brukare.

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Beslutet om den nya rekommendationen fattades idag av den särskilda sjukvårdsledningen och börjar gälla omedelbart.

- Vi har nu en stor samhällsspridning av covid-19. Därför finns det risk att smittan kommer in i vården och omsorgen via till exempel personal som har smittats hemma men ännu inte utvecklat symtom. Vård- och omsorgspersonalen arbetar hårt för att hålla smittan borta, men trots alla ansträngningar har vi problem med smittspridning, framför allt i personalgrupper som arbetar i trånga utrymmen. Den nya rekommendationen innebär att både personalen och patienterna får ett extra skydd utöver alla andra skyddsåtgärder som redan vidtagits, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Fram tills nu har Region Uppsala rekommenderat munskydd eller visir vid arbete när man kommer nära patientens ansikte, men från och med nu ska munskydd eller visir användas i alla situationer när man inte kan hålla ett fysiskt avstånd på två meter i förhållande till patienter och brukare eller annan personal.

- Det allra viktigaste är fortfarande att man inte kommer till arbetet med symtom, att man sköter de basala hygienrutinerna till punkt och pricka och att man ser till att hålla avstånd. Det är mycket mer effektivt än något annat. Visir eller munskydd ska ses som ett komplement. Det blir en extra fysisk barriär, förutsatt att man använder dem på korrekt sätt, säger Mikael Köhler.

Den nya rekommendationen gäller inte bara i vårdsituationer, utan i alla trånga utrymmen där det inte är möjligt att upprätthålla 2-metersavståndet, inklusive mindre personalrum. Förutom vård- och omsorgspersonal omfattas också annan personal som helt eller delvis spenderar sin tid med patienter eller på vårdavdelningar, till exempel drifttekniker, transport-, städ- och måltidspersonal.

- Det är viktigt att alla som arbetar i de här miljöerna, oavsett yrkestillhörighet, har både kunskap och skyddsutrustning för att minimera smittrisken.

För tandvården gäller sedan tidigare särskilda skyddsrutiner. Den nya rekommendationen är ett tillägg till dessa.

Kontakt

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 076-724 89 17 

Bilder

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Ladda ner bild