Start för vaccinering mot covid-19 i Uppsala län den 27 december

2020-12-22 Pressmeddelande

Region Uppsala är redo att inleda vaccineringen mot covid-19 den 27 december, så snart den första leveransen av vaccin kommer. Om vaccinet levereras enligt plan ska vaccinationer ha genomförts vid samtliga äldreboenden i länet tills i mitten av januari.

Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M)

Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M)

- Faran är absolut inte över, men med vaccinet kommer hopp och framtidstro. Den situation vi har nu kommer inte att vara för alltid. Nu ska vi se till att de prioriterade grupperna som är mest känsliga för svår infektion snabbt och på ett säkert sätt vaccineras mot covid-19, säger regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M).

Den första leveransen av vaccin omfattar endast 200 doser. Vaccinet i denna specialleverans kommer att vara upptinat, och det måste användas snabbt för att inte förfaras. Därför kommer de första doserna att användas till patienter i prioriterade grupper som vårdas på Akademiska sjukhuset.

- Det är en liten rännil jämfört med de ordinarie leveranserna som vi kommer att få inom kort, men självklart vill vi använda även dessa doser så snabbt som möjligt och på ett klokt sätt. Varje person vi kan ge ett skydd mot covid-19 räknas, och därför börjar vi vaccinera redan i helgen, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Enligt Region Uppsalas vaccinationsplan, som föredrogs för regionstyrelsen idag, kommer man att börja med att vaccinera de cirka 3 400 personer som bor på något av de 80 särskilda boenden som finns i Uppsala län samt personal vid dessa boenden. Därefter kommer man i enlighet med Folkhälsomyndighetens prioriteringar, att gå vidare med personer som har hemtjänst, deras hushållskontakter och vård och omsorgspersonal som kommer i nära kontakt med dessa. Sedan följer övriga personer över 70 år, de som har LSS-boende, vård- och omsorgspersonal, personer under 70 som tillhör medicinska riskgrupper och slutligen övriga över 17 år.

Från vecka 53 väntas Region Uppsala få cirka 3 000 doser per vecka, som ökar till knappt 4 000 doser i månadsskiftet februari-mars.

- Om leveranserna går som planerat hoppas vi att kunna börja vaccinera den vuxna befolkningen under 70 år som inte tillhör någon riskgrupp senare i vår, framåt april. Men det hänger på att ytterligare vaccin blir godkända och vaccinleveranserna kommer i tid, säger Margareta Öhrvall.

Till att börja med kommer vaccinationerna att utföras av befintlig personal, sjuksköterskor och läkare från privata och offentliga vårdcentraler. Vaccinationen av den breda allmänheten kommer till stor del att utföras av privata vaccinationsbyråer, men det kommer också att behövas extrapersonal och i dagarna startade rekryteringen.

- Det är fantastiskt att se det stora gensvaret på annonserna. Det finns många som vill hjälpa till, och det kommer att behövas, säger Margareta Öhrvall.

Kontakt

Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M), tel 076-785 41 72 Region Uppsalas vaccinationssamordnare Margareta Öhrvall, tel 072-205 72 57

Bilder

Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M)

Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M)

Ladda ner bild