Vårdgivare får ersättning för uteblivna besök

2020-12-15 Pressmeddelande

Covid-19 har medfört att de flesta vårdgivare i primärvården haft färre besök än vanligt. Det förvärrade läget under hösten drabbar många verksamheter. Region Uppsala kommer därför betala ut en kompensation som ska täcka upp de minskade besöksintäkterna.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Beslutet gäller vårdcentraler, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar i privat och offentlig regi och omfattar perioden oktober 2020 till februari 2021. Regionen betalar mellanskillnaden upp till ersättningsnivån för motsvarande månad året innan.

– Den förvärrade smittspridningen och pandemins effekter i stort påverkar antalet besök till vårdgivarna. Det är viktigt att de inte behöver dra ner på sin verksamhet på grund av förlorade intäkter som pandemin orsakar. Därför tar vi nu beslut om möjlighet till förstärkt utbetalning till vårdgivarna, säger Malena Ranch (MP) ordförande i vårdstyrelsen.

Tidigare i år har det betalats ut en kompensation för minskade besök för perioden mars – augusti. Det har då enbart gällt för privata vårdgivare.

– Den här situationen gäller alla vårdgivare, både offentliga och privata och därför har vi denna gång valt att göra extra utbetalningar till alla som haft minskade besök, säger Malena Ranch.

Kontakt

Malena Ranch, ordförande i vårdstyrelsen: 076 - 495 03 11

Bilder

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen.

Ladda ner bild