Höjda ersättningar till barnmorskemottagningarna

2020-02-28 Pressmeddelande

Flera barnmorskemottagningar i Uppsala län kommer att få höjd ersättning från den 1 april. Vid torsdagens sammanträde beslutade vårdstyrelsen att ersättningsmodellen som styr hur mycket pengar som betalas ut ska ändras.

Vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP)

Vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP)

– Flera barnmorskemottagningar har haft det kämpigt med de tidigare reglerna. Nu får de förutsättningar för att kunna fortsätta att driva sin verksamhet, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Ändringen innebär att alla mottagningar får samma grundersättning, så kallade kapiteringsersättningen.

Utöver detta får vissa mottagningar extra ersättning, som räknas fram utifrån socioekonomiska faktorer. Det gäller till exempel mottagningar med en större andel utlandsfödda, vilket kan medföra fler tolkbesök, som kan ta längre tid att genomföra.

Enligt de tidigare reglerna gjordes det avdrag i grundersättningen hos de barnmorskemottagningar som ansågs ha lättare patienter. Detta avdrag försvinner nu, vilket innebär att några mottagningar kommer att få mer pengar än tidigare.

- Det finns ju många olika faktorer att beakta vid en graviditet, som till exempel förlossningsrädsla. Det förekommer ju inte bara i en viss socioekonomisk grupp, säger Malena Ranch.

Enligt Region Uppsalas beräkningar kommer det nya systemet innebära att barnmorskemottagningarna i länet tillförs 3,4 miljoner kronor extra per år jämfört med tidigare.

Kontakt

Vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP), tel 076-495 03 11

Bilder

Vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP)

Vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP)

Ladda ner bild