Nytt bekräftat fall av coronaviruset i Uppsala län

2020-02-28 Pressmeddelande

Ett nytt fall där en patient har smittats med coronavirus har konstaterats vid Akademiska sjukhuset. Det är det andra fallet som rapporterats i Uppsala län.

Fallet gäller en person som har varit i Iran.

Idag kom analyssvaret som bekräftar att det rör sig om coronaviruset.

I samarbete med Folkhälsomyndigheten kommer smittskyddsenheten i Region Uppsala att utreda fallet vidare och kartlägga vilka personer som eventuellt kan ha utsatts för smittrisk, genom att de har varit i kontakt med patienten.

 

Kontakt

Fredrik Sund, verksamhetschef infektionskliniken, Akademiska sjukhuset tel 018-611 28 08 Smittskyddsenheten, nås via växel 018-611 00 00 Folkhälsomyndighetens presstjänst 010-205 21 00, media@folkhalsomyndigheten.se