Patient med bekräftat coronavirus vårdas på Akademiska

2020-02-27 Pressmeddelande

En patient som är bekräftat smittad med det nya coronaviruset vårdas nu på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Fallet gäller en kvinna som vistats i Tyskland och som har exponerats för coronavirus. Kvinnan uppsökte vård i Sverige sedan hon fått symptom på en luftvägsinfektion. Efter provtagning har det nu bekräftats att det rör sig om coronaviruset.

– Patienten får nu vård i enlighet med de rutiner som gäller. Någon närmare information om hälsotillståndet kan vi i dagsläget inte lämna, säger smittskyddsläkare Johan Nöjd vid Region Uppsala.

I samarbete med Folkhälsomyndigheten kommer smittskyddsenheten i Region Uppsala att utreda fallet vidare och kartlägga vilka personer som eventuellt kan ha utsatts för smittrisk, genom att de har varit i kontakt med kvinnan.

Ytterligare information ges under en pressträff som hålls under kvällen.