Spårvagnsdepå föreslås placeras i Bäcklösa

2020-02-25 Nyheter

Under förutsättning av att Uppsala kommun beslutar om att satsa på spårväg, så måste Region Uppsala bygga en depå för spårvagnarna. Vid sitt möte fattade fastighets- och servicenämnden beslut om en lokalisering av en sådan depå. I första hand föreslås depån lokaliseras till Bäcklösa, del av fastighet Ultuna 2:1.

I andra hand föreslås lokaliseringen till Gottsunda, del av fastighet Ultuna 2:25. I tredje hand föreslås lokaliseringen till Sävja Västra Norra, del av fastighet Nåntuna 2:19.

Bakgrunden är att Uppsala Spårvägsprojekt under 2018 och 2019 har utrett nio lägen för en spårvagnsdepå som Uppsala kommun har anvisat. För projektets fortsatta arbete är det nödvändigt att fatta ett beslut om var spårvagnsdepån ska ligga. Av de tidigare nio förslagen till placering är det nu alltså tre som är fortsatt aktuella.

Fastighets- och servicenämnden har tidigare fattat beslut om att initiera en upphandling av konsulter, som ska arbeta med att projektera spårvagnsdepån.

Nämnden beslutade också vid sitt möte att uppmana Uppsala kommun att beakta framtida behov av vårdinrättningar, såsom sjukhus och vårdcentraler, i det fortsatta arbetet med fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna i Uppsala.

Kartor som visar placeringarna av depåerna finns i handlingarna, som vanligt är dessa publicerade på Region Uppsalas webbplats. Detta under Demokrati och insyn, Politik, Fastighets- och servicenämnden, aktuellt datum.