Region Uppsala inför visselblåsarfunktion

2020-01-28 Pressmeddelande

Region Uppsala ska införa en så kallad visselblåsarfunktion, där medarbetare ska kunna anmäla sådant som misstankar om korruption, ekonomiska oegentligheter och sexuella trakasserier. Regiondirektören får i uppdrag att upphandla en extern mottagarfunktion, samt att tillsätta en intern utredningsgrupp för hantering av inkomna anmälningar. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Björn-Owe Björk (KD), vice ordförande i regionstyrelsen.

Björn-Owe Björk (KD), vice ordförande i regionstyrelsen.

Visselblåsarfunktionen kommer att införas under våren, och regiondirektören fick också i uppdrag att återkomma med en uppföljning av funktionen till våren 2021.

Tjänsten ska vara tillgänglig för all personal, och tanken är att anmälaren ska kunna vara anonym och icke spårbar (dock gäller svensk lag, vilket innebär att den som lämnar in handlingar i sitt eget namn kan råka ut för att handlingarna och därmed vederbörandes namn lämnas ut, om handlingarnas innehåll inte omfattas av sekretess). 

- Det känns väldigt bra att vi tagit detta beslut. Jag hoppas att den nya funktionen ska fånga upp frågor och missförhållanden som annars inte kommer till regionens kännedom. Genom att oegentligheter blir kända, så kan man också agera på dem och arbeta förebyggande, säger Björn-Owe Björk (KD), vice ordförande i regionstyrelsen.

Tanken är enligt handlingarna i ärendet, fortfarande att det vanligaste sättet att anmäla sådant som trakasserier och brottsligt beteende ska vara att i första hand, prata med sin chef. Visselblåsarfunktionen ska användas endast i de fall det finns misstanke om missförhållanden som allvarligt kan påverka regionens verksamhet. Allmänt missnöje ska alltså inte anmälas till visselblåsarfunktionen. 

- Jag tror att transparensen ökar i Region Uppsala när vi inför detta. Det finns alltid en viss risk att någon väljer att missbruka möjligheten, men jag tror att fördelarna överväger nackdelarna, säger Christina Dahlmann, kanslichef på regionkontoret.

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), vice ordförande i regionstyrelsen: 072 – 217 32 78 Christina Dahlmann, kanslichef regionkontoret: 070 – 611 87 81

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), vice ordförande i regionstyrelsen.

Björn-Owe Björk (KD), vice ordförande i regionstyrelsen.

Ladda ner bild