Varuförsörjningsnämnden svarar om material

2020-01-10 Pressmeddelande

Varuförsörjningsnämnden ser positivt på distributörens förslag till åtgärder för att komma tillrätta med problemen med försörjning av förbrukningsmaterial. Det framgår av den skrivelse som idag har skickats från varuförsörjningsnämnden till distributören.

–  Vi är positiva till deras förslag till åtgärder, men vi delar inte deras syn när det gäller kostnaderna och hur de ska fördelas. Vi anser också att arbetet behöver gå fortare. Enligt vår bedömning bör distributionen kunna fungera i enlighet med avtalet inom en månad om man genomför de förslag som ligger, säger Behcet Barsom (KD), ordförande för varuförsörjningsnämnden.

–  Vi har fortfarande uppfattningen att distributören har ansvar för den uppkomna situationen, men vårt fokus just nu är att föra konstruktiva samtal och tillsammans hitta en fungerande lösning.

 

Kontakt

Behcet Barsom (KD), ordförande varuförsörjningsnämnden, tel 0730-77 77 36 Tommy Levinsson (S), vice ordförande varuförsörjningsnämnden, tel 072-153 00 82 För att ta del av skrivelsen i dess helhet, skicka ett e-brev till: begaran.handling@regionuppsala.se