Region Uppsala går upp i stabsläge på grund av systemstörningar

2020-07-24 Pressmeddelande

Region Uppsalas it-system påverkas just nu av en större störning. Felet skapar problem för flera system och Region Uppsala har därför gått upp i stabsläge.

Sjukvården använder nu reservrutiner för de system som det är problem med, och vården fungerar i stort sett normalt, men vissa åtgärder kan ta längre tid på grund av den ökade administrationen.

Patienter påverkas på så sätt att ankomstterminaler inte fungerar. I stället ska man anmäla sig vid receptionen.

Patienter påverkas också av att SMS-påminnelser inte fungerar. Det gäller till exempel bokade besök, utskrivna recept och sjukresor med UL-biljett.

Arbete med att lösa problemen pågår, men det finns i nuläget ingen prognos för när felen kan vara avhjälpta.

Kontakt

Fredrik Sund, chefsläkare i beredskap, Akademiska sjukhuset, tel 018-611 28 08