Region Uppsalas it-system fungerar normalt igen

2020-07-24 Pressmeddelande

Felet i Region Uppsalas it-system är nu avhjälpt.

Samtliga it-system fungerar normalt igen och stabsläget kommer därför att avslutas.

 

Kontakt

Fredrik Sund, chefsläkare i beredskap, Akademiska sjukhuset, tel 018-611 28 08