Undersökning inför ny depå för spårvagnar

2020-07-10 Nyheter

Under vecka 29 och vecka 32 utför företaget WSP på uppdrag av Trafik och samhälle arbeten på Gökarbotippen.

Det kommer att göras borrhål för provtagning av grundvatten och grävas gropar för att ta markprover. Proverna ska visa på hur depåns avfall skulle kunna hanteras. Miljöundersökningen utgör ett av flera underlag för att bedöma om marken skulle kunna användas för byggnation.

Området som undersöks är en kulle med en gångstig längs en cykelväg i ett grönområde mellan två bostadsområden i Nåntuna.

Detta är ett av tre lägen i södra Uppsala som vi undersöker just nu för eventuellt depåbygge. De övriga lägena som utreds ligger i Sävja och i Bäcklösa, men även andra lägen kan bli aktuella innan beslut tas.

Alla förslag kommer så småningom att tas genom kommunala processer för byggnation. I samband med det kan den som vill framföra sina synpunkter.

Kontakt

Annette Öqvist, projektledare på Trafik och samhälle, Region Uppsala Telefon: 018-617 11 24 / sms: 072-202 24 98 E-post annette.oqvist@ul.se