Alla i Uppsala län erbjuds tester för pågående covid-19-infektion

2020-06-16 Pressmeddelande

Från onsdagen den 17 juni erbjuder Region Uppsala alla i Uppsala län som har symtom på en pågående infektion att testa sig för att se om det rör sig om covid-19.

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

- Uppsala län hör till de hårdast drabbade områdena i Sverige. Nu måste vi tillsammans med invånarna göra allt vi kan för att trycka tillbaka smittan, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

I slutet av förra veckan blev avtalet mellan staten och regionerna om utökad provtagning klart och genom ett ordförandebeslut tillsattes en testningsansvarig med uppdraget att genomföra detta i Uppsala län.

Inom loppet av några dagar har Region Uppsala byggt upp en struktur för att alla som behöver ska kunna boka tid för provtagning för pågående infektion, så kallad PCR-provtagning.

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala beskriver det som ett nödvändigt steg.

- De som bor i Uppsala län har hjälpt till på ett bra sätt under hela våren. De har tvättat händerna noga och ofta, hållit avståndet och tänkt särskilt på de äldre. På valborg låg Uppsala helt öde. Men tyvärr har det inte räckt, och på senare tid har man också börjat slappna av och strunta i förhållningsreglerna. Nu utökar vi provtagningen och smittspårningen. Så länge det inte finns något vaccin är det våra bästa vapen mot den här sjukdomen.

Smittskyddsläkare Johan Nöjd framhåller att provtagningen ger en ökad tydlighet jämfört med allmänna riktlinjer till alla som har symtom.

- Om du är helt säker på att du har covid-19 är det lättare att veta hur du ska bete dig, att isolera dig själv så länge du är smittförande och att varna familj och vänner som du har varit i närheten av, så att de också går och testar sig så fort de får minsta symtom.

Till att börja med kommer Region Uppsala inte att ha tillgång till utökade smittspårningsresurser i form av särskilda smittspårare.

- Vi hoppas att patienterna själva ska hjälpa till med smittspårningen, inte bara för att de är skyldiga enligt lag, utan för att de också vill bidra till att stoppa smittan. Ingen vill väl att nära och kära ska gå runt med infektionen utan att veta om det. Om var och en gör sin egen smittspårning kommer det att göra en stor skillnad, säger Johan Nöjd.

Provtagningen för pågående covid-19 (PCR) är avgiftsfri och utförs vid särskilda provtagningsstationer. Stationerna finns vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala, Husläkarcentrum i Enköping samt vid Östhammars och Tierps vårdcentrum. Man bokar själv tid genom att logga in med e-legitimation på 1177.se.

- Vi har ett begränsat antal tider per dag. Om det visar sig att de inte räcker till, kommer vi att utöka för att möta behoven, säger Fredrik Settergren, som är provtagningsansvarig vid Nära vård och hälsa.

I framtiden kan fler vårdcentraler, både hos Region Uppsala och hos privata vårdgivare börja erbjuda provtagning. Informationen på 1177.se kommer att kompletteras efterhand som provtagningen utökas.

De länsinvånare som av olika skäl inte kan använda e-tjänsterna på 1177.se ombes att kontakta sin vårdcentral på vanligt sätt för vidare hjälp.

Antikroppstestning

Region Uppsala kommer också i en nära framtid att erbjuda allmänheten så kallad antikroppstestning mot en egenavgift som väntas bli 200 kronor. Det är ett annat slags test, som görs när man har varit frisk i minst två veckor. Testet visar om man bär på antikroppar mot covid-19, som är ett bevis på att man har haft infektionen.

- Vi arbetar intensivt för att organisera även antikroppsprovtagningen och kommer att informera om formerna för detta så snart det är klart. Målet är att komma igång i nästa vecka, säger tf hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Länkar

Bilder

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

Ladda ner bild