Covid-19: Läget i Region Uppsala 18 juni

2020-06-18 Nyheter

Risken för spridning av infektionen covid-19 i samhället är fortsatt hög. Det här är läget i Region Uppsala den 18 juni.

Detta är den sista lägesrapporten som publiceras i denna form. Aktuell statistik över covid-situationen kommer att fortsätta att redovisas på Region Uppsalas webbplats. Fram till den 22 juni publiceras statistiken här:

https://www.regionuppsala.se/Vard-halsa/Information-om-coronaviruset/

Den 23 juni uppdateras Region Uppsalas webbplats och då finns statistiken här:

https://www.regionuppsala.se/det-har-gor-vi/vara-verksamheter/halso-och-sjukvard/information-om-coronaviruset/

Läget i Uppsala län

 • Risken för smittspridning är fortsatt mycket hög.
 • 76 personer med bekräftad covid-19 vårdas på sjukhus, varav 9 patienter på intensivvårdsavdelning.
 • I Uppsala län har det fram till nu registrerats 2 656 fall av laboratoriebekräftad covid -19-smitta. Sammanlagt har 204 personer avlidit, varav 124 inom slutenvård/på sjukhus.
 • Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har en ansträngd vårdplatssituation.

Nytt 18 juni

Provtagning för pågående infektion

Sedan den 17 juni erbjuder Region Uppsala alla i Uppsala län som har symtom på en pågående infektion att testa sig för att se om det rör sig om covid-19.

Provtagningen för pågående covid-19 (PCR) är avgiftsfri och utförs vid särskilda provtagningsstationer. Stationerna finns vid Kungsgärdet i Uppsala, Husläkarcentrum i Enköping samt vid Östhammars och Tierps vårdcentrum. Man bokar själv tid genom att logga in med e-legitimation på 1177.se.

De länsinvånare som av olika skäl inte kan använda e-tjänsterna på 1177.se ombes att kontakta sin vårdcentral på vanligt sätt för vidare hjälp. 

Antikroppstestning

Region Uppsala kommer i en nära framtid att erbjuda allmänheten så kallad antikroppstestning mot en egenavgift som väntas bli 200 kronor.

Tidigare åtgärder

Hälso- och sjukvård

 • Regionen Uppsala har aktiverat den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå och gick den 27 mars upp i förstärkningsläge med anledning av den ansträngda situationen inom vissa vårdverksamheter.
 • Besöksförbud råder på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Undantag görs för bland annat vårdnadshavare till barn.
 • Drop-in vid Region Uppsalas vårdcentraler är pausad. I stället erbjuds bokade jourtider. I övrigt är Region Uppsalas vårdcentraler öppna som vanligt.
 • Smittskyddsläkaren i Region Uppsala har beslutat att personer med misstänkt eller bekräftad infektion av covid-19 ska få avgiftsfri provtagning och vård om de vistas i Uppsala län, oavsett om de omfattas av svensk sjukförsäkring eller inte.
 • Patienter som avbokar sina besök sent eller i efterhand behöver inte betala någon avgift för uteblivet besök om orsaken är relaterad till corona. Detta gäller all sjukvård och tandvård.
 • 1177.se kan invånare självskatta sina symtom och få vägledning om de ska kontakta vården eller om det räcker med egenvård hemma. Det erbjuds också digital rådgivning till alla som bor i Uppsala län och har symtom som påminner om coronavirus (covid-19). Tjänsten har öppet vardagar kl 8-16. Invånarna får bedömning och råd av samma sjuksköterskor som bemannar 1177 Vårdguiden på telefon.

Tandvård

 • Folktandvården är tillbaka i ordinarie verksamhet, med strikta rutiner kring fysisk distansering.
 • Endast en medföljande. Patienter ombeds komma ensam eller med endast en medföljande person för att minska trängsel i väntrum och behandlingsrum.
 • Nytt arbetssätt införs temporärt med längre bokade tider för att färdigbehandla på ett besök utifrån vårdbehov, vilket ger mer plats i väntrummet.
 • Den särskilda stödkliniken för patienter med akut tandvårdsbehov och luftvägssymtom fortsätter sin verksamhet året ut.

 Kollektivtrafik

 • Trafik och samhälle påminner alla resenärer om att bara göra helt nödvändiga resor och att hålla avståndet i bussar och på tåg.

 Råd till invånarna i Uppsala län

 • Hjälp till att skydda de som är äldre eller har andra sjukdomar och de som arbetar inom vården från att bli smittade.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka.
 • Håll ett omtänksamt avstånd på cirka 2 meter till andra människor när du rör dig utanför hemmet.
 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.
 • Personer över 70 år bör också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.
 • Den som har möjlighet rekommenderas att arbeta hemifrån, under förutsättning att det fungerar för verksamheten.
 • De flesta behöver inte kontakta vården. Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Telefonnumret 1177 ska bara användas om du är allvarligt sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, det gäller både friska och sjuka. Peta dig inte i ansiktet. Hosta och nys i armvecket.

Se även Folkhälsomyndighetens allmänna råd