Fler ska få psykologhjälp från Region Uppsala via nätet

2020-06-01 Pressmeddelande

Fler personer med psykisk ohälsa erbjuds nu att få terapi via nätet. Dels kommer behandlingen att omfatta fler typer av psykisk ohälsa, dels utökas antalet behandlande psykologer.

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

- Utbyggnaden är efterlängtad och ligger helt rätt i tiden, med tanke på den pågående pandemin som ökar ohälsan samtidigt som fler vill söka vård digitalt. Nu kan fler få hjälp på distans, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Region Uppsala har sedan 2018 drivit ett projekt där personer med vissa typer av psykisk ohälsa erbjuds behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, via nätet. Sedan tidigare har behandling erbjudits för sömnsvårigheter och depression. Nu utökas utbudet med stress och utmattning, paniksyndrom och social ångest.

Antalet behandlande psykologer har också utökats.

– Vi har inte haft någon kö tidigare, men nu när antalet typer av psykisk ohälsa som tas omhand utökas, krävs det fler behandlare för att vi ska kunna möta upp det ökade söktryck som vi förväntar oss, säger Amanda Simonsson, projektledare på Nära vård och hälsa.

Den som är intresserad av att få KBT via nätet kan anmäla sig genom att logga in på 1177.se. Det krävs ingen remiss och det spelar ingen roll vilken vårdcentral personen är listad på.

Kontakt

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11 Amanda Simonsson, projektledare Nära vård och hälsa, tel 076-112 16 77

Bilder

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Ladda ner bild