Förslag om extern utvärdering av Region Uppsalas hantering av covid-19

2020-06-09 Pressmeddelande

Regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med kommunerna i Uppsala län tillsätta en extern oberoende utredning av Region Uppsalas hantering av covid-19 pandemin. Detta beslut föreslås nu regionstyrelsen fatta i nästa vecka. Uppdraget ska redovisas för regionstyrelsen senast i april 2021.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

- Den pågående pandemin är ett allvarligt hot både mot liv och hälsa, och mot vår ekonomi. När något så här allvarligt sker är det viktigt att det utvärderas, så att relevanta lärdomar kan dras för framtiden, och att det sker på så sätt att utredaren är oberoende av Region Uppsala, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Enligt handlingarna i ärendet ska utredningen omfatta Region Uppsalas huvudområden hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Utvärderingen ska även beskriva Region Uppsalas särskilda insatser inom kommunikation och HR, och analysera om den nuvarande organisationen är funktionell och har fungerat lämpligt för sitt ändamål. Inom relevanta områden ska även medarbetarnas upplevelse av arbetsgivarens hantering beskrivas.

Utredningen ska genomföras i samråd med andra delar av krisberedskapssystemet, så som Länsstyrelsen och länets kommuner. Arbetet ska, enligt förslaget, följas av en politisk referensgrupp som ska bestå av regionstyrelsens presidium och en representant från respektive kommunstyrelse.

Tanken är att utredningen ska föreslå åtgärder som ska leda till en ökad robusthet för Region Uppsala, både vad gäller struktur och arbetssätt. Arbetet ska påbörjas snarast och uppdraget ska redovisas för regionstyrelsen senast i april 2021. Regionstyrelsen kommer att behandla ärendet vid sitt möte den 16 juni.

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72 Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala: 072 – 206 58 96

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild