Fyra nya direktörer till Region Uppsala

2020-06-23 Pressmeddelande

Nu är det klart: efter en lång tid av tillförordnade direktörer är rekryteringen av fyra direktörer nu slutförd och Region Uppsala har efter sommaren en fullständig ledningsorganisation på plats.

Johan von Knorring, regiondirektör

Johan von Knorring, regiondirektör

- Det är glädjande att konstatera att Region Uppsala är en attraktiv arbetsgivare. Rekryteringen av dessa tjänster har väckt ett väldigt stort intresse vilket resulterade i att vi fick många kvalificerat sökanden att välja bland, berättar en glad regiondirektör Johan von Knorring.

- Det är avgörande att Region Uppsala får en stabilitet i lednings­funk­tionen, så att vi kan skapa en tydlighet och långsiktighet med tanke på de utmaningar regionen står inför.

Kulturdirektör

Annika Eklund heter Region Uppsalas nya kulturdirektör. Annika har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom offentlig förvaltning, regionalt och statligt, med lång erfarenhet i ledande befattningar. Efter avslutade studier på kulturvetarlinjen på Lunds universitet har hon främst arbetat inom kommunal förvaltning som kultursekreterare, enhets- och förvaltningschef. Sedan 2017 arbetar hon som kulturchef i Lunds kommun. Annika tillträder 21 september.

- Region Uppsala är en dynamisk region med stark tillväxt där kulturen ska ha en självklar roll i utvecklingen av det hållbara samhället, säger Annika.

- Jag kommer bidra till att möjliggöra detta i hela regionen utifrån de unika förutsättningar som finns utifrån stad och land, bredd och spets. Målet för mig är att alla i hela länet som vill uppleva och utöva kultur också ska kunna göra detta.

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler blir Region Uppsalas nya hälso- och sjukvårdsdirektör. Hösten 2019 arbetade han som chefsläkare på Akademiska sjukhuset, i samband med varuförsörjningskrisen var han en av beslutsfattarna i den regionala särskilda sjukvårdsledningen. I november tillträdde han som tf direktör på hälso- och sjukvårdsavdelningen.

- Tiden som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör har varit mycket prövande och stundtals präglats av förtvivlan inför den akuta fara för folkhälsan vi möter under den pågående pandemin, berättar Mikael.

- Samtidigt har det stärkt min vilja och energi att få utveckla hälso- och sjukvården i Region Uppsala.

Mikael har lång erfarenhet från sjukvård och ledarskap på flera nivåer i Region Dalarna och Region Uppsala kombinerat med nationella uppdrag. Mikael tillträder 1 juli.

Ekonomidirektör

Region Uppsalas nya ekonomidirektör heter Eva Olin. Idag ekonomi- och finansdirektör i Nacka kommun med lång erfarenhet av att arbeta i olika chefsroller med styrning, ekonomi och utveckling. Detta främst i politiskt styrda organisationer, men även inom privat vård på Aleris. Karolinska Universitets­sjukhuset, finansdepartementet och Sundbybergs stad är andra arbetsgivare. Eva tillträder 1 oktober.

- Jag drivs av utmaningar och ser fram emot att med mitt moderna ledarskap, och gedigna kunskap kring ekonomi och flöden i sjukvården, vara med och utveckla de ekonomiska processerna och styrningen i regionen, hälsar Eva.

Regional utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsdirektör är en nyinrättad tjänst som kommer att bemannas av Tobias Arvidsson, idag kommundirektör i Håbo kommun. Tobias har mångårig erfarenhet från ledande positioner i den kommunala sektorn, bland annat från Knivsta och Norrtälje där han ansvarat för samhällsbyggnads­frågor. Tobias har även stor chefserfarenhet från det privata näringslivet. Han tillträder den 21 september.

- Min erfarenhet i utvecklingsfrågor och breda nätverk från kommuner och näringsliv kommer att bidra till mitt arbete som utvecklingsdirektör, förklarar Tobias som ser fram emot att verka på regional nivå.

Det regionala utvecklingsuppdraget har tidigare samordnats genom en utvecklingsstrateg, nu ersätts tjänsten av en regional utvecklingsdirektör.

- Som första uppdrag ska Tobias se över och föreslå hur vi bör arbeta med de regionala utvecklingsfrågorna inom Region Uppsala, hur arbetet ska struktureras och organiseras, avslutar regiondirektör Johan von Knorring.

Kontakt

Johan von Knorring, regiondirektör: 018 - 617 18 70, johan.von.knorring@regionuppsala.se Annika Eklund, 073 - 448 59 88, annika.eklund@lund.se Mikael Köhler, 076 - 724 89 17, mikael.kohler@regionuppsala.se Eva Olin, 073 - 736 67 20, eva.olin@nacka.se Tobias Arvidsson, 070 - 209 12 01, tobias.arvidsson@habo.se

Bilder

Johan von Knorring, regiondirektör

Johan von Knorring, regiondirektör

Ladda ner bild
Mikael Köhler, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Ladda ner bild
Annika Eklund, kulturdirektör.

Annika Eklund, kulturdirektör.

Ladda ner bild
Tobias Arvidsson, regional utvecklingsdirektör.

Tobias Arvidsson, regional utvecklingsdirektör.

Ladda ner bild
Eva Olin, ekonomidirektör..

Eva Olin, ekonomidirektör..

Ladda ner bild