Nu är all verksamhet igång i Akademiska sjukhusets nya vård- och behandlingsbyggnad

2020-06-04 Pressmeddelande

Nu är alla verksamheter igång i Akademiska sjukhusets nya vård- och behandlingsbyggnad, ingång 100/101. Detta firades under en invigningsceremoni den 4 juni. Totalt arbetar drygt 900 medarbetare inom ett tiotal verksamheter i huset som är Region Uppsalas enskilt största byggsatsning någonsin. Här ryms bland annat cancervård, njurmedicin, reumatologisk öppenvård, avancerad strålbehandling och operationssalar.

Den 4 juni invigdes Akademiska sjukhusets nya vård- och behandlingsbyggnad ingång 100/101

Den 4 juni invigdes Akademiska sjukhusets nya vård- och behandlingsbyggnad ingång 100/101

– Både för patienternas och medarbetarnas skull är jag otroligt glad att all verksamhet nu är igång i sjukhusets modernaste vårdbyggnad. Vårdlokalerna möjliggör nya arbetssätt och är byggda med hänsyn till integritet och flexibilitet, med enpatientrum och separata flöden för patienter och besökare, säger Eric Wahlberg, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

På grund av det rådande besöksförbudet under pandemin hölls ceremonin utomhus framför entrén till den nya vård- och behandlingsbyggnaden vid Dag Hammarskjölds väg.

- Vi är mycket glada över att inviga en del av framtidens Akademiska sjukhus. En satsning på moderna lokaler, arbetssätt och högteknologisk utrustning gör att Uppsala ligger i framkant, vilket är en förutsättning för sjukhusets fortsatta ledande roll inom forskning, utveckling och utbildning. Med enpatientrum, avancerad diagnostik och behandling så möjliggör vi nya arbetssätt med ett ökat patientfokus, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen.


Inflyttningen i den nya vård- och behandlingsbyggnaden har skett i etapper. I mars 2019 startade undersökning/diagnostik med PET- och MR-kameror och sedan i höstas kan cancerpatienter erbjudas modern, avancerad strålbehandling med landets första MR-Linac, som kombinerar strålning via en linjäraccelerator med samtidig bilddiagnostik.

Under vintern har sluten- och öppenvård inom hematologi, onkologi, onkologisk endokrinologi samt reumatologi, hud, njurmedicin och gastroenterologi flyttat in. Inom operation är man igång med kirurgiska och urologiska operationer, men även viss neurokirurgi och ortopedi. På den nya operationsavdelningen finns åtta operationssalar och tre hybridsalar varav en rymmer landets andra MR-hybrid. Covid 19-pandemin har inneburit att flytten av den postoperativa avdelningen fick tidigareläggas till april för att ge plats åt intensivvård.

I huset finns vårdavdelningar med totalt 96 enpatientrum, som förutom ökad integritet för patienten möjliggör behandlingar direkt på rummet. Transporter mellan den nya byggnaden och övriga sjukhuset sker via luftbroar där man skiljer på publika och professionella flöden/zoner. Det skapar en tryggare miljö med hög integritet för svårt sjuka patienter och gör det lättare att säkerställa hygienkrav och god arbetsmiljö.

FAKTA: Verksamheter i nya vård- och behandlingsbyggnaden (ingång 100/101)

• Hematologi, onkologi, onkologisk endokrinologi
• Reumatologins öppenvård
• Hud, reumatologins, njurmedicins och gastroenterologins slutenvård
• Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE)
• Nuklearmedicinska avdelningen vid BFC
• Strålbehandling/brachyterapi
• Sjukhusfysik
• Central beredningsenhet (läkemedel)
• Pre- och postoperativ vård
• Operation (kirurgi och urologi, samt viss neurokirurgi)

Kontakt

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen, tel 072-227 02 37 Eric Wahlberg, sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 34 01, e-post: sjukhusdirektor@akademiska.se

Bilder

Den 4 juni invigdes Akademiska sjukhusets nya vård- och behandlingsbyggnad ingång 100/101

Den 4 juni invigdes Akademiska sjukhusets nya vård- och behandlingsbyggnad ingång 100/101

Ladda ner bild