Nu testar Region Uppsala även för antikroppar mot covid-19

2020-06-24 Pressmeddelande

Från och med nu erbjuder Region Uppsala även möjligheten att testa för antikroppar mot covid-19. Antikroppar bildas efter genomgången sjukdom och testet, som är ett enkelt blodprov, ska inte förväxlas med testet för pågående sjukdom (så kallat PCR-test).

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

- Att den breda allmänheten ges möjlighet även till antikroppstester är ett viktigt steg, och vi bygger ut kapaciteten för provtagning kontinuerligt för att alla som vill testa sig ska få testa sig, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Provtagningen kostar 200 kronor i egenavgift och utförs vid ett flertal vårdcentraler. Man bokar själv tid genom att logga in med e-legitimation på 1177.se. Även ett flertal privata vårdcentraler kommer att erbjuda testerna, där kan intresserade höra med sin vårdcentral.

Testet tas när det har gått minst två veckor sedan avslutad sjukdom. Precis som med testerna för pågående sjukdom finns det ett begränsat antal provtillfällen per dag, men kapaciteten kommer alltså att byggas ut. De länsinvånare som av olika skäl inte kan använda e-tjänsterna på 1177.se ombes att kontakta sin vårdcentral för vidare hjälp.

På onsdagsmorgonen beslutade ett extrainsatt regionfullmäktige också att följa rekommendationen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen om att ta ut en egenavgift på 200 kronor för testet.

- Det finns ett stort intresse hos allmänheten av att veta om de har haft sjukdomen, det vill vi tillgodose. Dessutom är det viktigt att ha en bild över smittspridningen och hur den utvecklas. Vi behöver lära oss mer om vilken roll serologin kan få framöver för enskilda patienter, alltså vad förekomsten av antikroppar i blodet faktiskt betyder. Dock är det viktigt att inte ta för givet att förekomst av antikroppar innebär immunitet eller att man inte kan sprida sjukdomen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Kontakt

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72 Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala: 018 – 611 43 74

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild