Region Uppsala belönar sin personal

2020-06-16 Pressmeddelande

Samtliga medarbetare (som uppfyller kriteriet för att erhålla friskvårdsbidrag) får under 2020 en höjning av friskvårdsbidraget till 3 000 kronor. De medarbetare som har jobbat i närhet till covid-19 patienter får även en ersättning för nya arbetsskor upp till 1 000 kronor. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Stefan Olsson (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling.

Stefan Olsson (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling.

- Den pågående pandemin har inneburit exceptionella påfrestningar för våra duktiga och lojala medarbetare. Man har jobbat övertid, flyttat på semestrar, bytt arbetsplats och arbetsuppgifter och mycket annat. Det här är ett sätt för oss att visa erkänsla för våra medarbetares insatser, säger Stefan Olsson (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling.

Enligt handlingarna i ärendet så innebär pandemin en större press på Region Uppsalas medarbetare, och en stress över såväl pågående situation som kommande utmaningar. Det är många uppdrag och mycket verksamhet som inte har kunnat genomföras, utan som istället har skjutits på framtiden.

- I denna situation vill vi helt enkelt visa stöd och uppskattning för det arbete som görs genom att erbjuda våra medarbetare ett förstärkt friskvårdsbidrag samt en ersättning för inköp av skor till de medarbetare som arbetar i närhet av covid-19-patienter, säger Stefan Olsson.

Formuleringen ”i närhet till” innebär att inte endast sjukvårdande medarbetare kan få bidrag till skor, utan även exempelvis medarbetare vid Fastighet och service.

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat

Kontakt

Stefan Olsson (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling: 073 – 995 72 00

Bilder

Stefan Olsson (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling.

Stefan Olsson (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling.

Ladda ner bild