Region Uppsala lanserar ny webbplats

2020-06-18 Nyheter

Tisdag 23 juni lanserar Region Uppsala en från grunden ombyggd webbplats på regionuppsala.se, anpassad efter besökarnas behov av tydlig information.

Region Uppsalas webbplats var omodern med gammal kod, vilket gjorde att den varken gick att uppgradera eller vidareutveckla. Nya webben är uppbyggd utifrån vad besökarna vill veta.

Nu kan vi erbjuda besökarna en webbplats som är lätt att navigera på och som även är anpassad efter lagkrav på tillgänglighet, berättar kommunikationsdirektör Rebecca Fredriksson.

Allt innehåll publiceras utifrån ett användarperspektiv.

De mest besökta sidorna omdirigeras så att besökare som går in via en sedan tidigare sparad länk kommer rätt.

Extranätet blir Samverkanswebben

Region Uppsala har skapat en samverkanswebb. Den vänder sig till yrkesverksamma, förtroendevalda och regionens samarbetspartners. Samverkanswebben är dels en kunskapsbank för de samarbetspartners inom vården som har avtal med Region Uppsala, dels en samlingsplats för fördjupning om olika regionala utvecklingsprojekt och för fakta kring regionens utbildningsuppdrag. Samverkanswebben ersätter det som nu finns under Extranätet.

– Den del som kallas Samverkanswebben är uppbyggd utifrån behoven som våra samverkanspartners har av information inom de många vitt skilda områden som Region Uppsala är verksamma inom, förklarar Rebecca Fredriksson.

Sjukvårdsinformation på 1177 Vårdguiden

All vårdkontakts- och sjukvårdsinformation flyttas över till 1177 Vårdguiden för att förenkla för dem som söker information om vård och sjukdomar.

Berörda webbplatser

Till Region Uppsalas webbplats finns ett antal verksamhetswebbar som också har byggts om utifrån användarperspektiv. Följande webbplatser omfattas:

  • Region Uppsala
  • Extranätet
  • Folktandvården
  • Infoteket om funktionsnedsättning
  • Lasarettet i Enköping
  • Hälsoäventyret
  • Språknätet
  • SUF-Kunskapscentrum
  • Wiks slott
  • Wiks och Uppsala folkhögskola

Kontakt

Rebecca Fredriksson Kommunikationsdirektör Regionkontoret rebecca.fredriksson@regionuppsala.se 072-147 94 08