Region Uppsala utser ansvarig för storskalig testning för covid -19

2020-06-05 Pressmeddelande

Region Uppsala har påbörjat förberedelserna för att kunna börja storskalig testning för covid -19.

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

- Vi har idag beslutat att utse en testningsansvarig som ska ansvara för Region Uppsalas implementering av regeringens kommande överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner. Vår organisation för provtagning byggs nu ut i snabb takt, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

- Vi har länge velat utöka testningen och har på egen hand ökat den vartefter under våren. Nu är det hög tid att ta nästa steg så att vi på ett effektivare sätt kan bekämpa covid -19 i Uppsala län. Därför har jag fattat ett ordförandebeslut för att skynda på processen, säger Emilie Orring.

Testningsansvarig blir Per Elowsson, som har bakgrund som sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset och primärvårdsdirektör i dåvarande landstinget.

- Att få igång storskalig testning och på kort tid bygga upp organisationen och logistiken är en stor och komplex uppgift, som kräver ett starkt ledarskap. Med sin långa erfarenhet inom hälso- och sjukvården i länet bedömer vi att Per Elowsson är rätt person för uppdraget, säger regondirektör Johan von Knorring.

Till sin hjälp kommer Per Elowsson att ha en aktionsgrupp med de kompetenser som krävs för att organisera arbetet.

- Överenskommelsen med regeringen om hur regionerna ska få ersättning för sitt arbete är ännu inte klar. Vi förutsätter att vi kommer att få alla våra kostnader täckta, även för uppbyggnaden av organisationen. Vi utser en testningansvarig redan nu, så att vi snabbt kan komma vidare i arbetet när överenskommelsen är löst, säger Emilie Orring.

 

Kontakt

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen, tel 076-785 41 72

Bilder

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

Ladda ner bild

Dokument