Träffa politiker som cyklar till sommaren

2020-06-24 Pressmeddelande

Nu på fredag den 26 juni kommer några av länets ledande politiker tillsammans med företrädare för Upplandsstiftelsen uppmärksamma cykelrutter för rekreation och turism genom att göra en cykeltur på cirka 15 kilometer på lämpliga cykelvägar till cykelvänliga besöksmål.

Nybyggd cykelväg i Heby. Fotograf Staffan Claesson

Nybyggd cykelväg i Heby. Fotograf Staffan Claesson

Region Uppsala och Upplandsstiftelsen undersöker möjligheterna att utveckla cykelrutter för cykelutflykter i länet. Både för att det är ett trevligt sätt att ta sig till naturen och för att cykla bidrar till stärkt folkhälsa. Cykelleder ska bli mer trafiksäkra och ger en trevlig upplevelse längs vägen. De passerar ofta både sevärdheter och service och Uppsala län bjuder på många slingor där man antingen kan ta sig från en plats till en annan eller öka tillgängligheten genom att nyttja kollektivtrafiken.

- Intresset för cykling växer hela tiden. Region Uppsala ska arbeta för ett ännu mer attraktivt län med en hållbar besöksnäring. Där har cykelturism en viktig plats. Kan vi dessutom utveckla möjligheterna att cykelpendla är mycket vunnet, säger Emilie Orring (M), ordförande i regionstyrelsen.

Just i år är cykling också ett bra hemestertips för att upptäcka lokala besöksmål och smultronställen i naturen. Fredagens cykelrutt kommer gå från Knivsta station på nya cykelvägar och lågtrafikerade vägar som lämpar sig för cykling, till bytespunkten Vassunda samt besöksmålet Gredelby Hagar.

- Från Region Uppsala vill vi stärka cykelturismen genom att tillsammans med länets kommuner ta fram en plan för cykelrutter för rekreation och turism i hela Uppsala län, säger Johan Örjes (C), ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

- Cykeln är ett fantastiskt fordon för utflykter i länet och att tydliggöra trivsamma cykelrutter för det är mycket viktigt. Här kan Upplandsstiftelsen, genom våra erfarenheter med Upplandsleden, bidra med kompetens om uppskyltning och informationsspridning, säger Jenny Lundström (mp), ordförande i Upplandsstiftelsen.

 

För mer information:

Cecilia Carlqvist: Infrastrukturstrateg med ansvar för cykelfrågor på Trafik och samhälle

Helena Klange, presschef på Trafik och samhälle

 

Deltagare på fredagens cykelrutt:

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

Johan Örjes (C), ordförande Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Jenny Lundström (MP), ordförande Upplandsstiftelsen

Thomas Bertilsson, VD Upplandsstiftelsen

 

Möjlighet för journalister att få en kommentar och fotografera:

Cirka klockan 10 vid korsningen Knivstavägen/Gredebyleden, för att se den nya cykelvägen som Trafikverket har byggt på uppdrag av Region Uppsala och andra lågtrafikerade vägar som lämpar sig för cykling.

Cirka klockan 11 vid Gredelby hagar vid korsningen mellan Trunstavägen och väg 1051, ett av länets alla besöksmål som lämpar sig väl för att ta sig till med cykel.

Kontakt

Helena Klange Kommunikations- och presschef Trafik och samhälle/UL helena.klange@regionuppsala.se 070-367 73 44

Bilder

Nybyggd cykelväg i Heby. Fotograf Staffan Claesson

Nybyggd cykelväg i Heby. Fotograf Staffan Claesson

Ladda ner bild