Covid -19: Läget i Region Uppsala 14 maj

2020-05-14 Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en mycket hög risk för spridning av infektionen covid -19 i samhället. Det här är läget i Region Uppsala den 14 maj.

Läget i Uppsala län

 • Risken för smittspridning är fortsatt mycket hög.
 • 83 personer med bekräftad covid -19 vårdas på sjukhus, varav 8 patienter på intensiv- eller intermediärvårdsavdelning.
 • I Uppsala län har det fram till nu registrerats 1179 fall av laboratoriebekräftad covid -19-smitta. Sammanlagt har 137 personer avlidit, varav 88 inom slutenvård/på sjukhus. Aktuell statistik finns på Region Uppsalas webbplats. https://www.regionuppsala.se/Vard-halsa/Information-om-coronaviruset/
 • Akademiska sjukhuset har en ansträngd vårdplatssituation.

Nytt om kollektivtrafiken

 • Från 19 maj återgår UL till normal tidtabell med vissa justeringar i stadsbusstrafiken i Uppsala och regionbusstrafiken.

Nytt om primärvården

 • I samband med att företag tar prover på sin personal har 1177 Vårdguiden på telefon fått frågor från personalen som provtagits. 1177 Vårdguiden på telefon har ingen insyn i dessa provtagningar och inte några möjligheter att svara på frågor om dem. Är man sjuk ska man vända sig till 1177 Vårdguiden på telefon, men är man frisk och har frågor om sitt prov måste man vända sig till dem som tagit provet eller företagshälsovården. Har man allmänna frågor om corona och covid-19 kan man ringa 113 13 och läsa på 1177.se

Nytt om Folktandvården

 • Folktandvården öppnar successivt för fler patienter, dock ännu ej ordinarie verksamhet. Utökningen sker med anpassning till materialtillgång inom Region Uppsala. Stor omsorg om riskgrupper och fokus på patientsäkerhet.
 • Alla patienter kallas nu i turordning utifrån individuella vårdbehov. Främst kallas de som riskerar försämrad tandhälsa samt de med omfattande pågående behandlingar.
 • Fortsatt stor andel av Folktandvårdens personal lånas ut för att hjälpa till i andra verksamheter inom Region Uppsala, framförallt till provtagningsenheter i länet.
 • Patienterna fördelas i väntrummen och bokas glesare för minskat antal sociala kontakter.
 • Patienter 70+ eller riskgruppspatienter hanteras enligt mycket strikta rutiner med hänsyn till social distansering.
 • Folktandvården har infört förstärka hygienrutiner och använder visir och munskydd för alla nära patientkontakter i behandlingsrummet, även vid röntgentagning.
 • Patienter med sjukdomssymtom som behöver akuttandvård tas emot vid Covid-19 kliniken i Årsta, totalt har 10 patienter behandlats hittills. Mobila kliniken åker ut vid akut tandvård av patienter med misstänkt smitta på särskilda eller egna boenden.
 • Folktandvården återupptar basprofylaxarbete med informationsbesök i skolorna. Dock ej fluorsköljning.
 • Folktandvården varnar för att långvarig vistelsetid i hemmet kan leda till småätning och därmed ökad risk för sämre munhälsa. Länets invånare uppmanas att följa sockerklockan och tandborstning med fluortandkräm två gånger om dagen i två minuter. Efter borstning vila tänderna från mat och dryck i två timmar.

Tidigare information som fortfarande gäller:

Hälso- och sjukvård

 • Regionen har aktiverat den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå och gick den 27 mars upp i förstärkningsläge med anledning av den ansträngda situationen inom vissa vårdverksamheter.
 • Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala arbetar för att skydda de mest utsatta, framför allt äldre personer med andra sjukdomar, och säkra att vården ska kunna fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Detta innebär omprioriteringar i vården. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har beslutat att endast medicinskt högt prioriterad vård ska utföras. Sjukhusen samarbetar för att annan sjukvård än covid -19 ska kunna bedrivas.
 • Besöksförbud råder på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Undantag görs för bland annat vårdnadshavare till barn.
 • Drop-in vid Region Uppsalas vårdcentraler är pausad. I stället erbjuds bokade jourtider. I övrigt är Region Uppsalas vårdcentraler öppna som vanligt.
 • Smittskyddsläkaren i Region Uppsala har beslutat att personer med misstänkt eller bekräftad infektion av covid-19 ska få avgiftsfri provtagning och vård om de vistas i Uppsala län, oavsett om de omfattas av svensk sjukförsäkring eller inte.
 • Patienter som avbokar sina besök sent eller i efterhand behöver inte betala någon avgift för uteblivet besök om orsaken är relaterad till corona. Detta gäller all sjukvård och tandvård.
 • 1177.se kan invånare självskatta sina symtom och få vägledning om de ska kontakta vården eller om det räcker med egenvård hemma. Det erbjuds också digital rådgivning till alla som bor i Uppsala län och har symtom som påminner om coronavirus (covid-19). Tjänsten har öppet vardagar kl 8-16. Invånarna får bedömning och råd av samma sjuksköterskor som bemannar 1177 Vårdguiden på telefon.
 • En särskilt yttre barnmorskemottagning för gravida med luftvägssymtom och som måste få en undersökning har öppnats i i Svartbäcken. Där får gravida från hela länet hjälp. Bemanningen är ett samarbete mellan offentliga och privata vårdcentraler. Bokning sker endast via barnmorskor och gravida kvinnor tar kontakt med sin vanliga barnmorskemottagning.

Kollektivtrafik

 • Trafik och samhälle påminner alla resenärer om att bara göra helt nödvändiga resor och att hålla avståndet i bussar och på tåg.

Råd till invånarna i Uppsala län

 • Hjälp till att skydda de som är äldre eller har andra sjukdomar och de som arbetar inom vården från att bli smittade.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka.
 • Håll ett omtänksamt avstånd på cirka 2 meter till andra människor när du rör dig utanför hemmet.
 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.
 • Personer över 70 år bör också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.
 • Den som har möjlighet rekommenderas att arbeta hemifrån, under förutsättning att det fungerar för verksamheten.
 • De flesta behöver inte kontakta vården. Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Telefonnumret 1177 ska bara användas om du är allvarligt sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, det gäller både friska och sjuka. Peta dig inte i ansiktet. Hosta och nys i armvecket.

Se även Folkhälsomyndighetens allmänna råd