Covid -19: Läget i Region Uppsala 28 maj

2020-05-28 Nyheter

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en mycket hög risk för spridning av infektionen covid -19 i samhället. Det här är läget i Region Uppsala den 28 maj.

Läget i Uppsala län

 • Risken för smittspridning är fortsatt mycket hög.
 • 84 personer med bekräftad covid -19 vårdas på sjukhus, varav 18 patienter på intensiv- eller intermediärvårdsavdelning.
 • I Uppsala län har det fram till nu registrerats 1829 fall av laboratoriebekräftad covid -19-smitta. Sammanlagt har 164 personer avlidit, varav 102 inom slutenvård/på sjukhus. Aktuell statistik finns på Region Uppsalas webbplats. 
 • Akademiska sjukhuset har en ansträngd vårdplatssituation.

Nytt 28 maj:

Region Uppsala kommer inom kort att utöka provtagningen för covid -19 till personal i samhällsviktig verksamhet.

I fortsättningen kommer provtagningen i Region Uppsala att göras i följande grupper:

 • Patienter som är sjuka med infektion och symtom för covid -19 där behandlande läkare i samråd med patienten bedömer att diagnosen har betydelse för fortsatt handläggning
 • Personal inom hälso- och sjukvård, omsorg eller annan samhällsviktig verksamhet enligt MSB:s definition som uppvisar infektionsinsjuknande i tidigt skede med symtom för covid -19. Syftet med provtagning i denna kategori är att kunna friskförklara dem som inte har covid -19 så att de skyndsamt kan återgå i arbete.

Den utökade personalprovtagningen gäller endast personer som bor i eller har sin arbetsplats i Uppsala län.

Tidigare åtgärder

Hälso- och sjukvård

 • Regionen har aktiverat den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå och gick den 27 mars upp i förstärkningsläge med anledning av den ansträngda situationen inom vissa vårdverksamheter.
 • Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala arbetar för att skydda de mest utsatta, framför allt äldre personer med andra sjukdomar, och säkra att vården ska kunna fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Detta innebär omprioriteringar i vården. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har beslutat att endast medicinskt högt prioriterad vård ska utföras. Sjukhusen samarbetar för att annan sjukvård än covid -19 ska kunna bedrivas.
 • Besöksförbud råder på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Undantag görs för bland annat vårdnadshavare till barn.
 • Drop-in vid Region Uppsalas vårdcentraler är pausad. I stället erbjuds bokade jourtider. I övrigt är Region Uppsalas vårdcentraler öppna som vanligt.
 • Smittskyddsläkaren i Region Uppsala har beslutat att personer med misstänkt eller bekräftad infektion av covid-19 ska få avgiftsfri provtagning och vård om de vistas i Uppsala län, oavsett om de omfattas av svensk sjukförsäkring eller inte.
 • Patienter som avbokar sina besök sent eller i efterhand behöver inte betala någon avgift för uteblivet besök om orsaken är relaterad till corona. Detta gäller all sjukvård och tandvård.
 • 1177.se kan invånare självskatta sina symtom och få vägledning om de ska kontakta vården eller om det räcker med egenvård hemma. Det erbjuds också digital rådgivning till alla som bor i Uppsala län och har symtom som påminner om coronavirus (covid-19). Tjänsten har öppet vardagar kl 8-16. Invånarna får bedömning och råd av samma sjuksköterskor som bemannar 1177 Vårdguiden på telefon.
 • En särskilt yttre barnmorskemottagning för gravida med luftvägssymtom och som måste få en undersökning har öppnats i i Svartbäcken. Där får gravida från hela länet hjälp. Bemanningen är ett samarbete mellan offentliga och privata vårdcentraler. Bokning sker endast via barnmorskor och gravida kvinnor tar kontakt med sin vanliga barnmorskemottagning.

Tandvård

 • Folktandvården har utökat verksamheten.
 • Patienter kallas i turordning utifrån vårdbehov. Främst de som riskerar försämrad tandhälsa och med pågående behandlingar inom högkostnadsskyddet.
 • Patienter 70+ eller riskgruppspatienter hanteras enligt mycket strikta rutiner med hänsyn till social distansering.
 • Alla behandlare använder visir och munskydd vid patientnära kontakter i behandlingsrummet.
 • Patienter med luftvägssymtom som behöver akuttandvård tas emot vid den särskilda stödkliniken. Mobila kliniken åker ut vid akut tandvård av sjuka patienter på särskilda eller egna boenden.
 • Basprofylaxarbete med informationsbesök i skolorna har återupptagits. Dock ej fluorsköljning.

Kollektivtrafik

 • Trafik och samhälle påminner alla resenärer om att bara göra helt nödvändiga resor och att hålla avståndet i bussar och på tåg.

Råd till invånarna i Uppsala län

 • Hjälp till att skydda de som är äldre eller har andra sjukdomar och de som arbetar inom vården från att bli smittade.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka.
 • Håll ett omtänksamt avstånd på cirka 2 meter till andra människor när du rör dig utanför hemmet.
 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.
 • Personer över 70 år bör också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.
 • Den som har möjlighet rekommenderas att arbeta hemifrån, under förutsättning att det fungerar för verksamheten.
 • De flesta behöver inte kontakta vården. Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Telefonnumret 1177 ska bara användas om du är allvarligt sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, det gäller både friska och sjuka. Peta dig inte i ansiktet. Hosta och nys i armvecket.

Se även Folkhälsomyndighetens allmänna råd