Nu får fler komma till Folktandvården

2020-05-20 Pressmeddelande

Folktandvården ökar sin verksamhet igen efter en period med inriktning mot främst akuttandvård. Just nu kallas främst de som är i stort behov av tandvård som riskerar försämrad tandhälsa. Men många patienter vågar inte komma till tandvården – de avböjer eller ställer in i sista sekund.

Under pandemin har Folktandvårdens basala hygienrutiner förstärkts ytterligare så att visir kombinerat med munskydd är obligatoriskt vid all patientkontakt ansikte-mot-ansikte.

Under pandemin har Folktandvårdens basala hygienrutiner förstärkts ytterligare så att visir kombinerat med munskydd är obligatoriskt vid all patientkontakt ansikte-mot-ansikte.

– De patienter vi kallar nu behöver verkligen komma till oss så att de inte riskerar att få försämrad tandhälsa, säger Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör vid Folktandvården i Uppsala län.
– Nu när materialläget är stabiliserat öppnar vi upp för ökad verksamhet, från tidigare 30 procent under våren till en markant utökning.

Folktandvården har sedan påsken dragit ned sin verksamhet för att stötta med skyddsmaterial och personal inom Region Uppsala. Nu är det nödvändigt att öppna upp för att inte riskera patienternas munhälsa.

Först kallas patienter som tillhör en tandhälsomässig riskgrupp eller har pågående behandlingar inom högkostnadsskyddet. Men många av Folktandvårdens kliniker har märkt att patienterna inte vågar komma på sitt bokade besök. De avböjer eller ställer in med kort varsel.

– Vi är tacksamma för tålamodet som våra patienter har haft en tid. Men det är olyckligt om patienterna inte vågar komma till oss på grund av rädsla för smittspridning. Vi är och har alltid varit mycket måna om patientsäkerheten, förklarar Gunilla Swanholm.

Hon framhåller att Folktandvården alltid har arbetat efter mycket noggranna hygienrutiner. Under pandemin har de basala hygienrutinerna förstärkts ytterligare så att visir kombinerat med munskydd är obligatoriskt vid all patientkontakt ansikte-mot-ansikte. Dessutom bokar klinikerna in färre patienter samtidigt för minskat antal sociala kontakter i väntrummen.

– Patienter som är 70 år och äldre eller riskgruppspatienter hanteras enligt mycket strikta rutiner med hänsyn till social distansering och begränsad smittspridning, säger Gunilla Swanholm. De slussas till exempel direkt in i behandlingsrummet och väntar inte tillsammans med andra patienter i väntrummet.

Patienter med luftvägssymtom som behöver akuttandvård tas liksom tidigare emot vid den så kallade stödkliniken, totalt har 11 patienter behandlats hittills. Det finns också en mobil klinik som åker ut vid akut tandvård av patienter med misstänkt smitta på särskilda eller egna boenden.

Kontakt

Linda Alexandersson Kommunikationschef Folktandvården linda.alexandersson@regionuppsala.se 018-611 61 36

Bilder

Under pandemin har Folktandvårdens basala hygienrutiner förstärkts ytterligare så att visir kombinerat med munskydd är obligatoriskt vid all patientkontakt ansikte-mot-ansikte.

Under pandemin har Folktandvårdens basala hygienrutiner förstärkts ytterligare så att visir kombinerat med munskydd är obligatoriskt vid all patientkontakt ansikte-mot-ansikte.

Ladda ner bild
Gunilla Swanholm Tandvårdsdirektör Region Uppsala

Gunilla Swanholm Tandvårdsdirektör Region Uppsala

Ladda ner bild