Omstart beslutad för Wiks folkhögskola

2020-05-26 Pressmeddelande

Vid sammanträdet den 26 maj fattade kulturnämnden beslut som innebär förändringar för Wiks folkhögskola till hösten. Det handlar om att öka skolans förmåga att möta samhällets behov i samband med coronakrisen, med ett ökat behov av utbildning inom det som heter allmän kurs. Samtidigt stoppas intaget till de ettåriga estetiska särskilda långa kurserna från och med höstterminen 2020.

Cecilia Linder (M), ordförande för kulturnämnden.

Cecilia Linder (M), ordförande för kulturnämnden.

- Det finns två motiv bakom förändringarna. Det ena är de behov som finns på att bidra till länets återhämtning och kompetensförsörjning i samband med de stora påfrestningarna vi upplever i samband med coronapandemin. Det andra har att göra med den sedan flera år bristande arbetsmiljön vid delar av Wiks folkhögskola, där vi bedömer att skolan behöver en omstart, säger Cecilia Linder (M), ordförande för kulturnämnden.

Nämnden beslutade att ge kulturdirektören i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med arbetsmiljöproblem vid Wiks folkhögskola. Kulturdirektören fick också i uppdrag att lämna förslag på inriktning för Wiks folkhögskola inför 2021 med återrapportering till kulturnämnden senast i september 2020. Förslaget ska, enligt handlingarna, utgå från syftet att folkhögskolan ska möta länets ökade behov av allmän kurs, bidra till en ökad flexibilitet i kursutbudet, samt beakta hur den estetiska profilen bättre kan tas tillvara framöver.

- Det är viktigt att betona att vi vill att det ska finnas estetiska utbildningar på folkhögskolan. Kulturen är en viktig samhällsbärare, och ännu mer i dessa svåra tider och vi ser att Wiks folkhögskola ska kunna bidra till kulturlivet och utvecklingen i Uppsala län även framöver, säger Cecilia Linder (M).

 

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Kontakt

Cecilia Linder (M), ordförande kulturnämnden, 070-261 48 44

Bilder

Cecilia Linder (M), ordförande för kulturnämnden.

Cecilia Linder (M), ordförande för kulturnämnden.

Ladda ner bild