Region Uppsala börjar testa personal i samhällsviktig verksamhet för covid -19

2020-05-28 Pressmeddelande

Region Uppsala kommer inom kort att utöka provtagningen för covid -19 till personal i samhällsviktig verksamhet.

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör

- Hittills har vi testat hälso- och sjukvårdspersonal. Nu utökar vi detta till personal i all samhällsviktig verksamhet enligt MSB:s definition, säger Mikael Köhler, t f hälso- och sjukvårdsdirektör.

Region Uppsala har stegvis ökat provtagningen. Under de senaste dagarna har cirka 500 tester per dag tagits, en fördubbling jämfört med föregående veckor.

- Vi erbjuder redan provtagning av personal inom hälso- och sjukvård, räddningstjänst och polis. Nu planerar vi att kraftigt utöka personalprovtagningen. Vi kommer att använda vår egen organisation, men också ta in hyrpersonal och privata utförare om det behövs.

Till att börja med planerar Region Uppsala för att fyrdubbla provtagningskapaciteten för personal.

- Om detta inte räcker till utökar vi ytterligare, säger Mikael Köhler.

I fortsättningen kommer provtagningen i Region Uppsala att göras i följande grupper:

• Patienter som är sjuka med infektion och symtom för covid -19 där behandlande läkare i samråd med patienten bedömer att diagnosen har betydelse för fortsatt handläggning
• Personal inom hälso- och sjukvård, omsorg eller annan samhällsviktig verksamhet enligt MSB:s definition som uppvisar infektionsinsjuknande i tidigt skede med symtom för covid -19. Syftet med provtagning i denna kategori är att kunna friskförklara dem som inte har covid -19 så att de skyndsamt kan återgå i arbete.

Den utökade personalprovtagningen gäller endast personer som bor i eller har sin arbetsplats i Uppsala län.

- Den som är orolig över symtom som man tror är covid-19 ska liksom tidigare kontakta sin ordinarie vårdcentral eller 1177 Vårdguiden via telefon, säger Mikael Köhler.

Den utökade testningen av personal från samhällsviktig verksamhet kommer att äga rum vid de befintliga provtagningscentralerna i Uppsala, Tierp, Enköping och Östhammar. Föranmälan via en webbtjänst kommer att krävas.

- Beslutet fattades idag och vi har inte alla rutiner på plats ännu. Men vi räknar med att kunna komma igång med den utökade provtagningen redan under nästa vecka och sedan bygga ut vartefter, säger Mikael Köhler.

 

Kontakt

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 076-724 87 17

Bilder

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Ladda ner bild