Videomöten i vården ökar snabbt i spåren av pandemin

2020-05-08 Pressmeddelande

Under februari i år gjordes 132 vårdbesök hos offentliga och privata vårdgivare i Uppsala län i form av videomöten. I april hade antalet stigit till 7 189, visar en ny sammanställning från Region Uppsala.

- Det här visar att digitala vårdmöten kan fungera mycket bra och även vara ett alternativ till ett fysiskt besök ibland. Vi har haft en stigande trend av videosamtal sedan vi införde möjligheten på vårdcentralerna 2018 och ser nu att dessa ökat snabbt i antal med anledning av pandemin, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Vid Akademiska sjukhuset har man gått från 19 videomöten med patienter i februari till 1 526 i april. Nära vård och hälsa, som svarar för Region Uppsalas egna vårdcentraler, har ökat från 44 till 2 006 videomöten. De privata vårdgivarna har ökat från 69 till 3 654 videomöten.

I samband med covid -19-pandemin har en ny tjänst införts på 1177 där den som har symtom kan få digital rådgivning av en sjuksköterska. Under april använde sig 456 personer av denna möjlighet.

Region Uppsala har antagit en strategi för digitalisering och många vårdverksamheter arbetar nu med att införa nya arbetssätt, som till exempel digital bedömning av vårdbehov.

- Digitala kontakter med vården i olika former är högt prioriterat i regionen. Vården kan bli mer jämlik och tillgänglig, samt effektivare om man kan nå sin läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast digitalt. Därför kommer vi att fortsätta bygga ut den digitala vården, säger Emilie Orring (M) regionstyrelsens ordförande.

Länkar

Kontakt

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11 Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen, tel 076-785 41 72 Annelie Kjellberg, digitaliseringsdirektör Region Uppsala, tel 070-691 80 26

Bilder

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

Ladda ner bild
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Ladda ner bild