2020 års unga kulturstipendiater har utsetts

2020-03-19 Pressmeddelande

Kulturnämnden vid Region Uppsala har vid sitt sammanträde den 19 mars utsett 2020 års mottagare av Kulturstipendier för unga.

Region Uppsalas kulturstipendier för unga är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom olika konstområden som litteratur, film, dans, konst, musik och teater. Stipendiet kan både sökas av ungdomar och stipendiater kan bli föreslagna. Det totala stipendiebeloppet är 50 000 kr.

Stipendium kan tilldelas ungdomar som bor eller har sin skolgång i Uppsala län och som lägst fyller 13 år och som högst 20 år under året. Stipendiet kan även tilldelas grupper av ungdomar. Antalet stipendier kan variera då individer tilldelas stipendium på 5 000 kr och grupper 10 000 kr.

Utdelningen av årets kulturstipendier för unga sker preliminärt den 19 maj på Slottsbiografen i Uppsala i samband med Focus filmfestival, Kultur och bildnings regionala filmtävling för filmare i åldern 16–26 år.

Det inkom sammanlagt 43 förslag/ansökningar gällande årets kulturstipendier för unga, fördelade på 37 enskilda ungdomar och 6 grupper. Allt som allt föreslogs/sökte 72 personer. Flest förslag/ansökningar inkom inom bildkonst (13) och musik (12). Fler ansökningar gjordes av ungdomarna själva än förslag på stipendiater inlämnades.

Åtta stipendier på sammanlagt 50 000 kr delas ut till:

Bildkonst 5 000 kr: Ebba Jorlin, Östhammar, född: 2007

Bildkonst 5 000 kr: Katarzyna Owczarewicz, Uppsala, född: 2002

Dans 5 000 kr: Malin Wängelin, Uppsala, född: 2000

Film 10 000 kr: Viktor Sundberg och Filmföreningen KCS, (Katedralskolans Cinematiska Sällskap) (grupp), Uppsala, född: 2001 (Viktor Sundberg)

Litteratur 5 000 kr: Issa Hashem, Enköping, född: 2002

Musik 5 000 kr: Nova Flink, Håbo, född: 2003

Musik 5 000 kr: Tuva Sundbom, Uppsala, född: 2003

Teater/ Scenkonst 10 000 kr: Ava Feghhi och Eldshowgruppen Kindlings (grupp) Uppsala, född: 2001 (Ava Feghhi)

                                                                         

Kontakt

Pia-Marit Ekström, strateg, Kultur och bildning, 018-611 62 86, 073-868 11 47, e-post: pia-marit.ekstrom@regionuppsala.se

Dokument