Aktuellt läge för Region Uppsala vad gäller coronavirus

2020-03-02 Pressmeddelande

Under måndagen hölls ett informationsmöte för Region Uppsalas regionråd. Mötet var en del i att få en god överblick över läget vad gäller coronasmitta i Uppsala län och Sverige nationellt. Förmågan att ställa om vården till ett försämrat epidemiläge bedöms vara god.

I Uppsala län finns två konstaterade fall av coronasmitta, varav en patient vårdas på Akademiska sjukhusets infektionsklinik. Båda mår bra givet omständigheterna. Utöver detta har många tiotals prover tagits, ett trettiotal bara under helgen, de har hittills alla varit negativa.

- Den samlade bedömningen från bland annat smittskyddet, infektionskliniken och våra chefsläkare är att oron för viruset är ett större problem än viruset självt, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Huvudkanalen för hälso- och sjukvårdens information till allmänheten är Vårdguiden 1177:s webbplats, 1177.se. Allmänna frågor om corona, och samtal från oroliga länsinnevånare, hänvisas till den nationella telefontjänsten 113 13. Telefontjänsten 1177 ska enbart användas för att bedöma misstänkta fall. Patienter som misstänker att de kan vara smittade av corona ska inte bege sig till sjukvården, de ska ringa 1177.

- Jag för samtal med länets kommunstyrelseordföranden. Det samlade intrycket är att läget just nu är gott, men om det skulle förvärras så finns det en stor vilja att samarbeta och jobba tillsammans för samtliga länsinnevånare, säger Emilie Orring (M).

Region Uppsala samarbetar också med ett stort antal myndigheter i frågan och deltar regelbundet på samverkanskonferenser. Bland viktiga samarbetspartners finns Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen och länsstyrelsen.

Region Uppsala kommer fortlöpande att informera om antalet bekräftade fall. Varje fall följs upp med smittspårning och åtgärder för att begränsa smittan, till exempel isolering i hemmet.

Kontakt

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör: 018 – 611 43 74

Bilder