Bekräftat dödsfall av covid-19 i Region Uppsala

2020-03-23 Pressmeddelande

Region Uppsala har fått sitt första dödsfall i coronavirusinfektion covid-19. Det handlar om en äldre person med underliggande sjukdom, som under en period har varit dålig.

Med hänvisning till patientsekretess och av hänsyn till anhöriga kommer inga personliga uppgifter att lämnas ut.

- Det är ett mycket tråkigt besked, där våra tankar nu går till den avlidnes närstående. Då vi bara befinner oss i början av en besvärlig period så finns det tyvärr anledning att tro att detta inte heller kommer att bli det sista dödsfallet i covid-19 som berör Region Uppsala. Det förtar inte på något vis det tragiska i att detta nu skett, kommenterar Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Region Uppsala kommer att fortsätta sitt arbete med att på alla sätt och vis försöka skydda inte minst de som tillhör en riskgrupp från att smittas av det nya coronaviruset.