Besöksförbud på vårdavdelningar i sjukvården i Uppsala län

2020-03-11 Pressmeddelande

Region Uppsala inför besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Besöksförbudet införs med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning i Sverige till mycket hög.

Under eftermiddagen onsdag den 11 mars har tf regiondirektör Thomas Thunblom utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer fattat beslut om att införa besöksförbud på Region Uppsalas vårdavdelningar. Beslutet omfattar avdelningar vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och närvårdsavdelningar med inneliggande patienter.

Beslutet gäller tills vidare. Undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuka patienter om besökare inte har luftvägssymtom. I sådana fall ska man rådgöra med respektive avdelning.
Besöksförbudet gäller inte föräldrar till barn som vårdas på sjukhus.

– Har man närstående eller familjemedlemmar som är inlagda för vård innebär det här att man inte kan besöka dem i nuläget, detta av hänsyn både till våra patienter och våra medarbetare. Vi måste skydda våra patienter och vidta alla åtgärder vi kan för att förhindra att vi får in smittan i vår verksamhet, säger Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.