Covid -19: Läget i Region Uppsala 12 mars

2020-03-12 Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en mycket hög risk för spridning av infektionen covid -19 i samhället. Det här är läget i Region Uppsala den 12 mars.

Läget i Uppsala län

• Risken för smittspridning är mycket hög.
• Antalet bekräftade fall i Uppsala län: se Folkhälsomyndighetens rapportering. Det faktiska antalet smittade kan vara högre än vad som redovisas. Man tar bara prov i de fall där det finns särskilda skäl, till exempel svårt sjuka och sjukvårdspersonal.

Region Uppsalas åtgärder

• Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala arbetar för att skydda de mest utsatta, framför allt äldre personer med andra sjukdomar, och säkra att vården ska kunna fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Detta innebär omprioriteringar i vården.
• Besöksförbud råder på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Undantag görs för bland annat vårdnadshavare till barn.
• Drop-in vid Region Uppsalas vårdcentraler är pausad. I stället erbjuds bokade jourtider.

Råd till invånarna i Uppsala län

• Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka. Hjälp till att skydda de som är äldre eller har andra sjukdomar och de som arbetar inom vården från att bli smittade.

• De flesta behöver inte kontakta vården. Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Telefonnumret 1177 ska bara användas om du är allvarligt sjuk.

• Tvätta händerna ofta och noggrant, det gäller både friska och sjuka. Peta dig inte i ansiktet. Hosta och nys i armvecket.