Covid -19: Läget i Region Uppsala 23 mars

2020-03-23 Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en mycket hög risk för spridning av infektionen covid -19 i samhället. Det här är läget i Region Uppsala den 23 mars.

Läget i Uppsala län

Risken för smittspridning är fortsatt mycket hög.

17 personer med covid-19 vårdas på sjukhus, varav fyra på intensivvårdsavdelning. Samtliga vårdas på Akademiska sjukhuset. Region Uppsala har registrerat 1 person som avliden i covid-19. Antalet bekräftade fall redovisas av Folkhälsomyndigheten.

Region Uppsalas åtgärder

Hälso- och sjukvård

 • Regionen har aktiverat den särskilda sjukvårdsledningen på regional nivå, där vissa frågor hanteras i en övergripande stab.
 • Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala arbetar för att skydda de mest utsatta, framför allt äldre personer med andra sjukdomar, och säkra att vården ska kunna fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Detta innebär omprioriteringar i vården.
 • Besöksförbud råder på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Undantag görs för bland annat vårdnadshavare till barn.
 • Drop-in vid Region Uppsalas vårdcentraler är pausad. I stället erbjuds bokade jourtider.
 • Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset har infört rutiner för att förhindra att patienter med covid-19 smittar andra patienter eller personal.
 • Akademiska sjukhuset har annonserat efter extrapersonal, till exempel läkarstudenter, för att klara det ökade trycket. Annonseringen har nu pausats sedan över 400 personer hört av sig.
 • Folktandvården har tills vidare stoppat alla undersökningar, både inbokade och undersökningar som ligger längre fram i tid. Detta görs för att hushålla med material som behövs i sjukvården. Folktandvården fokuserar nu på att göra klart pågående behandlingar.
 • Region Uppsala har skickat en begäran till Socialstyrelsen om att tillsammans med Försvarsmakten omedelbart bygga upp ett komplett fältsjukhus.

Kollektivtrafik

 • Trafik och Samhälle har infört nya riktlinjer för att upprätthålla kollektivtrafiken genom att tillåta av- och påstigning endast via bakdörrarna och reducera trafiken från den 23 mars.

Råd till invånarna i Uppsala län

 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka. Hjälp till att skydda de som är äldre eller har andra sjukdomar och de som arbetar inom vården från att bli smittade.
 • Den som har möjlighet rekommenderas att arbeta hemifrån, under förutsättning att det fungerar för verksamheten.
 • De flesta behöver inte kontakta vården. Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19. Telefonnumret 1177 ska bara användas om du är allvarligt sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, det gäller både friska och sjuka. Peta dig inte i ansiktet. Hosta och nys i armvecket.