Femte bekräftade fallet av coronavirus i Uppsala län

2020-03-06 Pressmeddelande

I dag konstaterades ett nytt fall i Uppsala län där en person smittats med coronavirus.

Fallet gäller en anhörig till ett av de tidigare fallen, där en person smittats vid resa till norra Italien. Personen behöver inte sjukhusvård, utan är isolerad i sitt hem.

I samarbete med infektionskliniken kommer smittskyddsenheten i Region Uppsala att utreda fallen vidare och kartlägga vilka personer som eventuellt kan ha utsatts för smittrisk.
Sammanlagt har nu fem fall rapporterats i Uppsala län.

Kontakt

Fredrik Sund, verksamhetschef infektionskliniken, Akademiska sjukhuset tel 018-611 28 08 Smittskyddsenheten, nås via växel 018-611 00 00