Fler i Uppsala län har snabbt bredband

2020-03-27 Pressmeddelande

Drygt 83 procent av hushållen i Uppsala län hade tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund i oktober år 2019, vilket är en ökning med 3,5 procentenheter sedan året före. Snittet för riket är 85,1 procent. Samtidigt är andelen med bredband på landsbygden fortfarande låg. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för år 2019.

Björn-Owe Björk (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Björn-Owe Björk (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Bland Uppsala läns kommuner har Uppsala kommun kommit längst med 92 procent bredbandsanslutna hushåll, medan Håbo kommun hamnar som nummer två med 85,4 procent anslutna hushåll. Av länets övriga kommuner så ligger Knivsta på 76,7 procent, Älvkarleby på 73,6 procent, Enköping på 73,7 procent, Östhammar på 66,7 procent, Heby på 54,9 procent och Tierp på 54,4 procent.

Snabbast tillväxt av bredband på 100 Mbit per sekund hade Håbo kommun, med cirka 9 procentenheter mellan år 2018–2019.

Målet för länet är att minst 90 procent av hushållen ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Till år 2030 ska 100 procent vara uppnått.

- Vi ser att det är en bit kvar till att nå målet om att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Mycket av den bredbandsutbyggnaden som återstår är utanför tätort, vilket gör den mer kostnadskrävande. Samtidigt är det nu viktigare än tidigare att alla i länet har tillgång till en snabb och stabil bredbandsuppkoppling för att kunna bedriva distansundervisning och distansarbete, säger Sofia Millbert, regional bredbandskoordinator på Region Uppsala.

Region Uppsala arbetar för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

Skillnaderna mellan utbyggnaden av bredband mellan tätort och landsbygd är stora. Utanför tätort har endast mellan 12-30 procent av invånarna i dagsläget tillgång till detta beroende på kommun.

- Jag är glad för att andelen som har snabbt bredband ökar men det går för långsamt. Här behöver marknaden jobba på och se vinsten av att snabba upp tempot och regeringen måste tillskjuta mer medel, i dagsläget så motsvarar behovet av stöd 22 miljarder kronor för hela landet men endast 625 miljoner kronor har fördelats ut och inget av detta har nått vårt län, säger Björn-Owe Björk, (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Företagen utanför tätorterna är beroende av en snabb uppkoppling för att klara sin lönsamhet. Björn-Owe Björk betonar att bredbandstäckning inte enbart är en fråga om regional utveckling. Det är också grundläggande för den moderna sjukvård som regionen nu ställer om till.   

- Digitala vårdmöten och annan kontakt med vården på digital väg ökar tillgängligheten och för vården närmare patienten. Där är bredband en del av pusslet, säger Björn-Owe Björk, (KD).


Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2019.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regeringens bredbandsstrategi

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling: 072-217 32 78 Sofia Millbert, regional bredbandskoordinator på Region Uppsala: 076-134 76 99

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Björn-Owe Björk (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Ladda ner bild