Hög risk för spridning av covid -19: Region Uppsala anpassar vården

2020-03-11 Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en mycket hög risk för spridning av infektionen covid -19 i samhället. Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Uppsala arbetar med frågan och vidtar de åtgärder som krävs för att skydda personer i riskgruppen och säkra att vården ska kunna fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt.

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör

- Vi ser mycket allvarligt på situationen. Vi har visserligen inga tecken på smittspridning i Uppsala län, men det är hög risk för att vi kommer att få det. Vi förbereder oss för att ställa om vården i enlighet med de planer som finns för att hantera epidemier. Det innebär omprioriteringar inom vården, säger Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

- Vi följer alla rekommendationer från ansvariga myndigheter om till exempel restriktioner för medarbetare, både i vården och i övrigt. 

Nära vård och hälsa, som ansvarar för vårdcentralerna som drivs i Region Uppsalas egen regi, har beslutat att pausa drop-in-mottagningsverksamhet. Det innebär att patienter med brådskande behov i stället erbjuds en bokad jourtid. Ändringen görs på rekommendation av Region Uppsalas smittskyddsläkare.

- Vi vill betona Folkhälsomyndighetens budskap till allmänheten: att alla som har symtom på luftvägsinfektion bör avstå från sociala kontakter som riskerar smitta. Det är särskilt viktigt vid kontakt med äldre, sjuka och andra riskgrupper som riskerar att smittas. I den här situationen måste vi ta samhällsansvar och värna om varandra. Det är också oerhört viktigt för alla, oavsett om de har symtom eller ej, att ha god hygien och tvätta händerna noggrant.

Den som har frågor om corona/covid-19 ombeds i första hand ta del av information som finns på ansvariga myndigheters webbplatser, se nedanstående länkar. Man kan också ringa det nationella upplysningsnumret 113 13. Telefonnumret 1177 reserveras för personer med allvarliga symtom.

Personer med symtomen feber, andningssvårigheter och hosta ska inte uppsöka vårdverksamheter utan överenskommen tid, då det kan medföra fara för personer i riskgrupper.

I Uppsala har det fram till den 11 mars rapporterats 11 fall covid -19. Samtliga fall gäller personer som vistats utomlands. Aktuell statistik redovisas fortlöpande på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Länkar

Kontakt

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, nås via Helen Felger, telefon 018-611 62 06Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Ladda ner bild