Minskat förtroende för hälso- och sjukvården i stort

2020-03-05 Pressmeddelande

Förtroendet för hälso- och sjukvården har minskat sedan 2017. 62 procent i Uppsala län har nu stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården (snittet i Sverige är lägre, 60 procent). Förra året var motsvarande siffra 65 procent. Detta är ett av resultaten i Hälso- och sjukvårdsbarometern, som presenteras idag.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Den nu aktuella undersökningen genomfördes under oktober-november 2019 genom en mix av webbenkät och telefonintervjuer. I Uppsala län deltog 2 000 invånare, från 18 år och uppåt.

- Det är bekymmersamt att se att förtroendet för hälso- och sjukvården minskar. Det har varit ett tufft år med bland annat materialkris och långa väntetider på akuten, och vi ser ju att Uppsala län ligger något bättre till än riket som helhet. Men vi är långt ifrån nöjda med dessa siffror, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet.

Enligt årets barometer har alltså förtroendet för hälso- och sjukvården nu sjunkit sedan 2017. 68 procent har stort eller mycket stort förtroende för sjukhusen (rikets snitt är 69 procent), medan 60 procent har stort eller mycket stort förtroende för vårdcentralerna (rikets snitt är 59 procent).

Vad gäller synen på väntetider har det skett en viss förbättring. I Uppsala län anser 43 procent att väntetider till besök och behandling på sjukhus är rimliga (lägre än rikets snitt på 48 procent, men bättre än förra året då endast 39 procent höll med). Vad gäller vårdcentraler anser 57 procent att väntetiderna är rimliga (förra året 56 procent, rikets snitt är dock 62 procent i år).

Hälso- och sjukvårdsbarometern ger även svar på andra frågor. Av årets undersökning framgår exempelvis att 66 procent har stort eller mycket stort förtroende för 1177 Vårdguiden (rikets snitt är 63 procent). Endast 19 procent har stort eller mycket stort förtroende för digitala vårdbesök (rikets snitt är 21 procent).

- Det är en intressant siffra, då vi vet att vi står i början av en omställning som innebär att digitala vårdbesök kommer att bli mycket vanligare. Hittills har ju patienter mest mött digitala vårdbesök via nätläkares appar, men Region Uppsala kommer i allt större utsträckning också att vara en spelare på den digitala arenan, säger Björn-Owe Björk (KD).

Mer information om undersökningen hos Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kontakt

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet: 072 – 217 32 78 Claudio Troncoso Munoz, statistiker, Region Uppsala: 076 – 720 00 88

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Ladda ner bild