Ny regional biblioteksplan för Region Uppsala

2020-03-26 Pressmeddelande

Kulturnämnden har antagit en ny regional biblioteksplan. Planen är ett strategiskt och styrande dokument för regional biblioteksverksamhet under perioden 2020–2023.

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Regional biblioteksverksamhet är en del av kultursamverkansmodellen och planen anknyter därför till den regionala kulturplanen och dess mål och prioriteringar för länets kulturliv.

Biblioteksplanen anknyter också till bibliotekslagens formulering att den regionala biblioteksverksamhetens syfte är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet gällande folkbiblioteken i det egna länet.

Utifrån uppdrag, utmaningar, behov och en omvärldsanalys har fyra fokusområden formulerats som styr prioriteringar och arbetssätt under planperioden: Biblioteket som arena och aktör för en stärkt demokrati, det inkluderande biblioteket för och med de prioriterade grupperna, biblioteket som aktör i det digitaliserade samhället, och det lärande biblioteket för kvalitet och verksamhetsutveckling.

–  Länets folkbibliotek har en unik samhällsroll, inte minst när det gäller arbetet för och med de prioriterade grupperna samt arbetet för att minska det digitala utanförskapet. Att folkbiblioteken fått en allt mer betydelsefull samhällsfunktion är tydligt och denna plan kommer att bidra till utvecklingen, säger Cecilia Linder (M), ordförande i kulturnämnden.

Kontakt

Cecilia Linder (M), ordförande kulturnämnden, 070-261 48 44 Charlotte Åstrand, tf. kulturdirektör, 018-611 66 36, 070-638 68 06

Bilder

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Cecilia Linder (M), kulturnämndens ordförande.

Ladda ner bild

Dokument